גיליון 6301 עמוד 2 מתאריך 27/09/2011הרשמים לענייני ירושה


הודעות לפי חוק הירושה, התשכ״ה - 1965

הודעה על בקשות לצו ירושה וצו קיום צוואה

בהתאם לסעיף 67 לחוק ניתנת בזה הודעה כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו לרשמים לענייני ירושה בלשכות השונות בקשות לצו ירושה וצו קיום צוואה.

כל המעוניין בדבר רשאי להגיש התנגדות לבקשה לרשם לענייני ירושה אליו הוגשה הבקשה תוך ארבעה עשר יום מפרסום זה, תוך פירוט טעמי התנגדותו.

הרשם לענייני ירושה בירושלים - רח' כנפי הנשרים 15, בנין התאומים, ירושלים

ת. פטירה שם המבקש ן

שם המנוח/ה

ומס' תיק

ירושות

1/08/2006 1 כהן עודד

כהן אפרים

3/14596

1 02/06/201 תורגמן יצחק

טורזמן גילה

1/24643

1 26/04/201 רוזנברג פרידה

רוזנברג מריה

1/24645

1 30/06/201 בן דוד פנינה

בן דוד ארמנד

1/24647

17/01/2011 ראובני ציון

ראובני יפה

1/24650

27/10/2010 רוטנשטיין מרק

רוטנשטיין ג'ק

1/24652

26/05/2010 רוט דוד

רוטנשטיין מורי

1/24653

21/11/2010 מנצור רעות

מנצור מרים

1/24655

1 26/05/201 מודריק אלון

מודריק אברהם

1/24656

14/12/2009 בן יעקב סופיה

בן יעקב דניאל

1/24657

1 25/05/201 שבני אהובה

שבני ירמיהו

1/24659

05/09/1997 טאובר שמואל

רבהון נחמה

1/24660

1 24/06/201 קארו יעקב

קרו זכייה

1/24661

1 19/06/201 גולדשמידט שרה

לובן עליזה

1/24662

13/04/1979 אבו אלחאג' רמזי

אבו חאג גודת

1/24668

13/01/2008 אבו אלחאג' רמזי

אבו אלחאג' חכמת

1/24669

13/09/2006 גוטמן רחל

גוטמן שמואל

1/24670

06/05/2011 סמט דב

סמט בלהה רוחמה

1/24671

1 23/03/201 מצא אניטה

גילבי בלה

1/24674

23/12/1999 שיפרוביץ שמעון

שיפרוביץ חזקאל

1/24675

04/12/1987 שיפרוביץ שמעון

שיפרוביץ אלקה

1/24676

31/12/2010 וולקינד בוריס

קרוצ'ק וולקי אנה

1/24679

13/07/2008 מצרי אלברט ניסי

מצרי דייזי

1/24680

7/05/2010 1 קניגסברג חנה

קניגסברג דוד אביגדו

1/24681

27/08/2010 טאמייט אווקטש

טאמייט אזאלה

1/24684

07/04/2008 אליעזר שושנה

אליעזר ברוך

1/24685

1 02/07/201 בן דוד פרוזה

בן דוד חיים

1/24687

1 2/05/201 1 ישראלי שרה

ישראלי רפאל

1/24688

1 02/03/201 דובר רונית

ארה גיזלה

צוואות

2/24178

1 28/06/201 קן יוסף אסתר

אשר שרה

1/24644

04/09/1997 שני דוד

שני נתן

1/24646

1 13/04/201 בור^ק יואל

בור^ק הרולד

1/24648

0/2005 09/1 בור^ק יואל

בור^ק ליליאן אגנ

1/24649

ילקוט הפרסומים 6301, כ׳׳ח באלול התשע׳׳א, 27.9.2011 6846