גיליון 6303 עמוד 10 מתאריך 27/09/2011תאריך הצטרפות

כתובת שותף

פרטי שותף

שם שותפות

מס' שותפות

26/05/2011

זבוטינסקי 7 רמת גן

אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע׳׳מ

EXCELLENCE NESSUAH GEMEL & PENSION LTD

מ.תאגיד.: 513026484

ת.ש.י דרך 431, שותפות מוגבלת

55-024193-9

26/05/2011

איילון פנסיה בע״מ מ.תאגיד.: 511652935

ת.ש.י דרך 431, שותפות מוגבלת

55-024193-9

26/05/2011

איילון חברה לניהול קופות גמל בע״מ מ.תאגיד.: 513741017

ת.ש.י דרך 431, שותפות מוגבלת

55-024193-9

26/05/2011

איילון חברה לביטוח בע׳׳מ

AYALON INSURANCE COMPANY LTD. מ.תאגיד.: 520042169

ת.ש.י דרך 431, שותפות מוגבלת

55-024193-9

26/05/2011

קרית המדע 11 ירושלים

אי. אם. אי. - עזר חברה לביטוח משכנתאות בע׳׳מ E.M.I. - EZER MORTGAGE INSURANCE COMPANY LTD מ.תאגיד.: 512310509

ת.ש.י דרך 431, שותפות מוגבלת

55-024193-9

26/05/2011

בן גוריון 1 בני

ברק

דקלה - חברה לביטוח בע״מ מ.תאגיד.: 520030503

ת.ש.י דרך 431, שותפות מוגבלת

55-024193-9

26/05/2011

תשתיות ישראל ניהול 2 בע”מ

ISRAEL INFRASTRUCTURE MANAGEMENT 2 LTD מ.תאגיד.:

514607670

ת.ש.י דרך 431, שותפות מוגבלת

55-024193-9

26/05/2011

שד' שאול המלך 8 תל אביב

קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת בע׳׳מ מ.תאגיד.: 520028390

ת.ש.י דרך 431, שותפות מוגבלת

55-024193-9

26/05/2011

שד' שאול המלך 8 תל אביב

קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת בע׳׳מ מ.תאגיד.: 520027251

ת.ש.י דרך 431, שותפות מוגבלת

55-024193-9

26/05/2011

הראל גמל והשתלמות בע״מ מ.תאגיד.: 512205204

ת.ש.י דרך 431, שותפות מוגבלת

55-024193-9

26/05/2011

אבא הילל 3 רמת גן

HAREL הראל חברה לביטוח בע”מ INSURANCE COMPANY LTD

מ.תאגיד.: 520004078

ת.ש.י דרך 431, שותפות מוגבלת

55-024193-9

26/05/2011

אבא הלל 3 רמת גן

הראל ניהול קרנות פנסיה בע״מ מ.תאגיד.: 512267592

ת.ש.י דרך 431, שותפות מוגבלת

55-024193-9

26/05/2011

בית הראל אבא הילל 3 רמת גן

הראל עתידית קופות גמל בע”מ

HAREL ATIDIT PROVIDENT FUNDS LTD מ.תאגיד.: 512867367

ת.ש.י דרך 431, שותפות מוגבלת

55-024193-9

26/05/2011

לעתיד - חברה לניהול קרנות פנסיה בע״מ מ.תאגיד.: 511423048

ת.ש.י דרך 431, שותפות מוגבלת

55-024193-9

26/05/2011

מגן חברה לניהול קרנות פנסיה בע״מ מ.תאגיד.: 512300757

ת.ש.י דרך 431, שותפות מוגבלת

55-024193-9

26/05/2011

אבא הלל 3 רמת גן

מנוף ניהול קרנות פנסיה בע”מ

MANOF PENSION FUNDS MANAGEMENT LTD. מ.תאגיד.:

512262577

ת.ש.י דרך 431, שותפות מוגבלת

55-024193-9

ילקוט הפרסומים 6303, כ״ח באלול התשע״א, 27.9.2011 6954