גיליון 6303 עמוד 12 מתאריך 27/09/2011תאריך פרישה

כתובת שותף

פרטי שותף

שם שותפות

מס' שותפות

24/05/2011

אינפיניטי II אנקס פאנד )שותף כללי( בע׳׳מ INFINITY II ANNEX FUND )GENERAL PARTNER( LTD מ.תאגיד.: 514523323

אינפיניטי II אנקס פאנד )אי.איי.(,שותפות מוגבלת

INFINITY II ANNEX FUND )I.E.(LIMITED PARTNERSHIP

55-020563-7

11/05/2011

PARTNERS S.A BGL INVESTMENT ת.ז.: XX324

מילניום מטיריאלס טכנולוג'יז 2 אד און פאנד אל.פי MILLENIUM MATERIALS TECHNOLOGIES II ADD .ON FUND L.P

55-021896-0

16/05/2011

אברהם משה ת.ז.: XXXXXX805

אם.אל.סי 1,שותפות מוגבלת

55-023835-6

16/05/2011

חזקיה אברהם ת.ז.: XXXXXX821.

אם.אל.סי 1,שותפות מוגבלת

55-023835-6

25/05/2011

רש״י 14 א' רעננה

אקונרג'י השקעות 1,שותפות מוגבלת מ.תאגיד.: 550237218

אקונרג'י-פלאואר ישראל,שותפות מוגבלת

ECONERGY-FLOWER

ISRAEL,LIMITED

PARTNERSHIP

55-023848-9

25/05/2011

סער עידן ת.ז.: XXXXXX866

ביווייז גמישה,שותפות BWISE מוגבלת CHANGEABLE LIMITED PARTNERSHIP

55-023970-1

24/05/2011

זטא סי.אם בע״מ ZETA C.M. מ.תאגיד.: 514537323

ת.ש.י דרך 431, שותפות מוגבלת

55-024193-9

24/05/2011

ברוש יגאל ת.ז.: XXXXXX809

ת.ש.י דרך 431, שותפות מוגבלת

55-024193-9

ג' באייר התשע׳׳א (5 ביוני 2011)

אלון בכר

ראש רשות התאגידים רשם השותפויות

הודעות בדבר רישום שותפויות

תאריך יסוד

תאריך רישום

שם שותפות

מס' שותפות

14/04/2011

05/06/2011

LEHRER - BRUKNER,PARTNERSHIP לרר-ברוקנר,שותפות

54-024163-5

29/06/2011

29/06/2011

א.ג.ד.א פרוייקטים

54-024179-1

05/05/2011

09/06/2011

לנוע- המרכז לקידום תרבות המחול בישראל

54-024194-0

17/04/2011

09/06/2011

שי משב

54-024195-7

05/06/2011

05/06/2011

פאפאגן

54-024208-8

22/06/2011

22/06/2011

SOREKDESALINATION )שותפות התפלה שורק )תכנון והקמה )PARTHNERSHIP )DESIGN AND CONSTRUCTION

54-024209-6

06/06/2011

06/06/2011

ONE RETAIL וואן מרכזי קניות מקבוצת פישמן, שותפות כללית CENTERS FISHMAN GROUP, GENERAL PARTNERSHIP

54-024210-4

06/06/2011

06/06/2011

I.V.M. MINRAV SADYT איי.וי.אמ מנרב סדית

54-024221-1

ילקוט הפרסומים 6303, כ״ח באלול התשע״א, 27.9.2011 6956