גיליון 6303 עמוד 13 מתאריך 27/09/2011תאריך יסוד

תאריך רישום

שם שותפות

מס' שותפות

24/03/2011

16/06/2011

TOYTOYS טויטוס

54-024231-0

19/06/2011

22/06/2011

גרטש כלימיאן

54-024233-6

26/06/2011

26/06/2011

אסיאג ח.ר ושות'

54-024240-1

23/06/2011

23/06/2011

פרויקט סולארית בלהבות הבשן

54-024243-5

26/06/2011

26/06/2011

בן ציון הבר ושות'

54-024246-8

25/05/2011

27/06/2011

י׳׳ח יזום והשקעות בנדל׳׳ן

54-024247-6

21/06/2011

29/06/2011

שחר אמנה מיסודה של יש׳׳ע הירוקה

54-024249-2

16/06/2011

16/06/2011

רומיקה אנרגיה, שותפות מוגבלת

55-024175-6

24/05/2011

09/06/2011

מוזיקה ללא הגבלה, שותפות מוגבלת

55-024192-1

25/05/2011

09/06/2011

ELBIT IMAGING אלביט הדמיה שירותי מימון שותפות מוגבלת FINANCING SERVICES LIMITED PARTENSHIP

55-024199-6

25/05/2011

09/06/2011

יורו דולר, שותפות מוגבלת EUR USD L.P

55-024200-2

06/06/2011

06/06/2011

אנלייט- אשכול טנא, שותפות מוגבלת ENLIGHT - ESHKOL TENE L.P

55-024203-6

31/05/2011

06/06/2011

אנלייט - אשכול חבצלת, שותפות מוגבלת ENLIGHT ESHKOL HAVAZELET L.P

55-024204-4

06/06/2011

06/06/2011

חוות רוח סירין 2011, שותפות מוגבלת

55-024205-1

06/06/2011

06/06/2011

אלדר בשדרה החמישית 241 ש.מ ELDAR AT 241 FIFTH AVENUE L.P

55-024206-9

05/06/2011

05/06/2011

אשכול גפן- גזית-אנלייט, שותפות מוגבלת - ESHKOL GEFEN GAZITH- ENLIGHT,LIMITED PARTNERSHIP

55-024211-9

05/06/2011

05/06/2011

עלמה מורשת, שותפות מוגבלת ALMA HERITAGE,LIMITED PARTNERSHIP

55-024212-7

13/06/2011

13/06/2011

קרן הגשמה קוסטה ריקה 1003, שותפות מוגבלת HAGSHAMA FUND COSTA RICA 1003 - LIMITED PARTNERSHIP

55-024213-5

13/06/2011

13/06/2011

צירלסון, שותפות מוגבלת

55-024218-4

05/06/2011

19/06/2011

פלנטיר, שותפות מוגבלת

55-024219-2

19/06/2011

19/06/2011

ב.פ.י - ב.ס.ד השקעות, שותפות מוגבלת

55-024220-0

05/06/2011

05/06/2011

אוניקס וואי אס פרופרטי שותפות מוגבלת

55-024222-6

06/06/2011

15/06/2011

הליש קם 1 , שותפות מוגבלת

55-024223-4

16/06/2011

16/06/2011

AFCON COMMUNICATION, אפקון תקשורת, שותפות מוגבלת

LIMITED PARTNERSHIP

55-024224-2

17/05/2011

15/06/2011

CURLY HILLS - LIMITED מעלה הקרחות - שותפות מוגבלת

PARTNERSHIP

55-024225-9

12/06/2011

12/06/2011

אלטרנטיבה אחזקות שותפות מוגבלת ALTERNATIVE HOLDINGS L.P

55-024226-7

20/06/2011

20/06/2011

מגדל מקפת נדל׳׳ן ארה׳׳ב, שותפות מוגבלת

55-024230-9

26/06/2011

26/06/2011

ENLIGHT - ESHKOL אנלייט - אשכול מימון , שותפות מוגבלת

MIMUN, L.P

55-024237-4

26/06/2011

26/06/2011

אשכול חבצלת - חלוציות - אנלייט, שותפות מוגבלת ESHKOL HAVAZELET - HALUTZYUT ENLIGHT L.P

55-024238-2

26/06/2011

26/06/2011

ESHKOL TENE- אשכול טנא - שדות - אנלייט, שותפות מוגבלת

SADUT - ENLIGHT, L.P

55-024239-0

6957 ילקוט הפרסומים 6303, כ״ח באלול התשע״א, 27.9.2011