גיליון 6303 עמוד 2 מתאריך 27/09/2011הודעות לפי פקודת השותפויות הודעות בדבר רישום שותפויות

תאריך יסוד

תאריך רישום

שם שותפות

מס' שותפות

01/05/2011

01/05/2011

בית גד רחובות

54-024145-2

08/05/2011

08/05/2011

NORDIAN REAL PROPERTY & CO. 'נורדיאן נדל׳׳ן ושות

54-024153-6

01/02/2011

08/05/2011

א.ל. ערכים

54-024159-3

11/05/2011

11/05/2011

שביט את עבד אלחלים

54-024162-7

11/05/2011

11/05/2011

וואו בול צפון

54-024164-3

01/01/2011

11/05/2011

אליהו את חיים שיווק חלב

54-024166-8

11/05/2011

11/05/2011

חלב מבשן טויטו דהן

54-024170-0

05/05/2011

24/05/2011

חושן ניהול פרויקטים - תאום וניהול הנדסי

54-024178-3

18/05/2011

18/05/2011

שותפות ריפטין - דיוויס

54-024182-5

19/05/2011

19/05/2011

PREIS, NAVE, BAHARAV & CO 'פרייז, נוה, בהרב ושות

54-024183-3

16/05/2011

19/05/2011

סקאל הנעלה

54-024184-1

23/05/2011

25/05/2011

ניהול בית מזי׳׳א לתיאטרון

54-024190-8

05/05/2011

25/05/2011

שותפות תחנת סונול קרית ים

54-024191-6

25/05/2011

25/05/2011

I.S. ISRAELOM SUNSHINE י.ס. ישראלום סאנשיין

54-024202-1

05/05/2011

08/05/2011

אפקון א.מ. טלקום (א.א.מ.ט.),שותפות מוגבלת

55-024152-5

08/05/2011

08/05/2011

ESHKOL אשכול גפן -רמת מגשימים-אנלייט,שותפות מוגבלת GEFEN -RAMAT MAGSHIMIM-ENLIGHT, LIMITED

PARTNERSHIP

55-024154-1

08/05/2011

08/05/2011

ESHKOL GEFEN- אשכול גפן- ברבור- אנלייט,שותפות מוגבלת BARBUR-ENLIGHT,LIMITED PARTNERSHIP

55-024155-8

08/05/2011

08/05/2011

ESHKOL BROSH אשכול ברוש- עידן-אנלייט,שותפות מוגבלת -IDAN-ENLIGHT,LIMITED PARTNERSHIP

55-024156-6

08/05/2011

08/05/2011

אשכול אלה- כרמים-אנלייט,שותפות מוגבלת -ESHKOL ELLA KRAMIM-ENLIGHT,LIMITED PARTNERSHIP,

55-024157-4

08/05/2011

08/05/2011

סולאר על הגג,שותפות מוגבלת

55-024158-2

08/05/2011

08/05/2011

BALANCE באלאנס קרן השקעות, שותפות מוגבלת INVESTMENT FUND, LIMITED PARTNERSHIP

55-024160-8

08/05/2011

08/05/2011

קפה הקיוסק,שותפות מוגבלת

55-024161-6

15/05/2011

15/05/2011

אשכול ורד - יזמות - אנלייט, שותפות מוגבלת ESHKOL VERED- YAZAMUT - ENLIGHT , LIMITED PARTNERSHIP

55-024167-3

11/05/2011

11/05/2011

זטא סי.אם מניות 1, שותפות מוגבלת

55-024168-1

11/05/2011

11/05/2011

זטא סי.אם אגח 1 , שותפות מוגבלת

55-024169-9

26/05/2011

26/05/2011

TRAINING, תור-אימון טיסה מתקדם, שותפות מוגבלת LIMITED TOR- PARTNERSHIP ADVANCED FLIGHT

55-024171-5

26/05/2011

26/05/2011

טאו תשואות השקעות, שותפות מוגבלת TAO TSUOT INVESTMENTS LIMITED PARTNERSHIP

55-024173-1

16/05/2011

16/05/2011

מ.מ. פנסיה נדל׳׳ן ארה׳׳ב, שותפות מוגבלת

55-024176-4


ילקוט הפרסומים 6303, כ״ח באלול התשע״א, 27.9.2011 6946