גיליון 6313 עמוד 1 מתאריך 30/10/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

ב' בחשוון התשע״ב    6313    30 באוקטובר 2011

עמוד

מינוי יושב ראש מותב לוועדות ערעורים לפי חוק נכי

המלחמה בנאצים וחוק בתי דין מינהליים............. 314

מינוי יושב ראש ועדת עררים לפי חוק נכי רדיפות

הנאצים וחוק בתי דין מינהליים............................... 314

מינוי יושב ראש מותב לוועדות ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום),

וחוק בתי דין מינהליים.................................................. 314

(תגמולים ושיקום) וחוק בתי דין מינהליים............ 314

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הפה והטלפיים 314

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל..................... 314

הודעות מאת הציבור............................................................... 315

עמוד

מינוי יושב ראש מותב לוועדות ערעור לפי חוק הנכים