גיליון 6362 עמוד 2 מתאריך 17/01/2012מס' זהות שם העובד

הרשאה


לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)י, אני מרשה בזה את עובדי אגף המכס ומע׳׳מ במשרד האוצר, ששמותיהם מפורטים להלן, לערוך חקירות בקשר לביצוע עבירות על החוקים הרשומים מטה והתקנות שלפיהם: פקודת המכס2;

חוק סוכני המכס, התשכ׳׳ה-964ו3; פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה)4; פקודת הכהילים המפוגלים5; פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל”ט-979ו6; פקודת הטבק7;

חוק מס הבולים על מסמכים, התשכ”א-ו96ו8; חוק זכות יוצרים, התשס׳׳ח-2007’; פקודת זכות יוצרים10;

פקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל׳׳ב-972ות; פקודת סימני סחורות12.


שם העובד    מס' זהות

022400550

אבגי אסנת

055748958

אבו-ריש רכאד

036280030

אבזאח אהרון

944וו0296

אביחי רוזנפלד

2399390ו0

אביטן אלברט

37ו059239

אגם אבי

037398369

אדרי אסתר

27487ו060

אדרי שמרית

8ו8ו06833

אוזנה אבי

058870023

אוחיון אברהם

62ו054778

אורה חיים

022073563

אזולאי חיים


2

3

4

5

6


8

9


חוקי א״י, כרך א', עמ' 439. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמ' 39. ס״ח התשכ״ה, עמ' 6ו. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמ' 74. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמ' 88. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 625. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 5, עמ' 00ו. ס״ח התשכ״א, עמ' 64. ס״ח התשס״ח, עמ' 34. חוקי א״י, כרך א', עמ' 364. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 26, עמ' וו5. חוקי א״י, כרך ב', עמ' 889.


אזרד ניר אחדות אילן אינהורן מאיר אלון וולך אלון שמעון אלחדיף גיא אליהו עמית אליהו רוט אליעזר אפרים אלישע בן איבגי אלפסה שמואל אלקיים אורטל אמדו יעקב ארביב אוגניו ארבלי דורון אריה אלעזר אשר פאר אתירם שי בהגלי חיים בוכריס הרצל בוכריס יוסף בלולו שלום בן-דוד יהודה בן-חמו דוד בן הרוש עופר בן חמו דן בן שלוש אבירם בנימיני רונן בנישו קטי בר-דוד רפאל ברזילי רוחמה גאנם סאלח גבאי שמואל גולדפלד ולדימיר גיא מרגלית


037693348

4034וו025

056436975

028639508

ו4ו059694

058888439

ו02222876

055897557

069064483

4455וו033

77ו029276

49583ו034

40405ו054

06323ו3ו0

057430787

022282909

056707466

05228ו300

2250ו0529

034424903

067986745

ו03829483

068049592

024843476

63ו028086

043037043

23ו029580

024592800

42468ו3ו0

ו05645288

022498356

037304433

2ו0249405

09ו303436

2300וו034


ילקוט הפרסומים 6362, כ״ב בטבת התשע׳׳ב, 17.1.2012 2010