גיליון 6366 עמוד 11 מתאריך 23/01/2012ןןת. פטירה ן ושם המבקש I

ן ושם ה מניח/ה

ןממ׳ תיק

צוואות

06/2006/הה סמוכה י ו קינו

סמוכה עזרא

1/1 5401 0

59)21/11/19 אדיר רעיה

רלדבורס ניסן

121 5401 1

1 12/07/201 צוויקמרים

קירשנר מבהה

2 21 5601 9

1 97/21/201 צווים! מרים

קירשנט משה

121 50020

1 5/08/201 1 תשבי רעה

אמינוב טוביה

121 54021

0/10/2008 1 יאסקין ראיסה

יאסקין לאון

121 54024

13/11/2011 גרוס פנחס

גרוס ברנטה

121 24027

07/08/2007 מרגלית רזיאל

מרגלית אביבה

121 54028

1 7/08/201 1 מרגלית רייאל

מרגלית יוסף

121 54029

1 1/201 08/1 גולדנטל דב

גולדנטל אלכסנדר

121 54022

15/10/2011 שקד בתיה

וינדזברג ישראל

121 54233

1 16/08/201 אכרם מייזי

הייר אימי

121 54015

1 0/09/201 1 גוב זיוה

שתיוי ציון

1/1 54036

1 25/06/201 בן משה סוזי

גולמ-דודוביץ דב

121 26096

07/02/2006 מויאל אסתר

אגאג רחל

121 26061

1/01/2006 1 ינקו שרה וירה

מקשטיין בילה

121 26060

01/10/2011 לוין יחיעם יעקב

לוין ריכטר יהודית

121 29221

1 26/08/201 אזולאי נסים

אזוללי רחל

121 29221

29/03/2001 ממיטל בניתה

מניאדו רפאל

121 29224

0 13/22/201 וידר רויטל,

חסיד צפורה

121 29225

18/10/2011 שרון דליה

אהרון אטה

121 29229

01/11/2016 קוסל מרים

קוסל סלביה

121 29229

1 28/12/201 מבצלת אלון

מבצלת רינת

121 29210

0 1/201 24/1 משיח צמיה

משיח משיח

121 29212

21/10/2011 םורשטיין אסתר

כטרסו שרה

121 26225

1 1/25/201 1 כהן רחלי

כהן צ'רלס

121 26228

1 06/08/201 לוי מיאס

וישניצקי בוסיה

121 29221

1/04/2001 1 לוי ליאת

וישניצקי פינקוס

121 29282

0/10/2001 1 רדושקביץ גדעון

םדושקביץ שושנב

121 29282

1 28/29/201 אלבמה נמב קרן

נדב ממנון

121 29288

14/09/2003 ארזי רוסה

ארזי יצחק

1/1 54057

1 23/09/201 רדושקביץ גדעון

רדושקביץ מרדכי

1/1 54058

1 1/201 02/1 ברגר אריה

ברגר אברהם

1/1 54059

1 07/06/201 קרבל נילי

קרבל הרי

1/1 54060

1 04/10/201 עופר גיורא

עופר יוסף

1/1 54061

1 14/04/201 ברוך תופחה

ברוך דניאל

1/1 54064

13/10/2011 פדר דוד אשר

בידרמן ליביה

1/1 54067

5/02/2008 1 רותם רונה

רותם יהושוע

1/1 54068

27/10/2008 מן שרה

איצקוביץ יחזקאל

1/1 54069

1 27/02/201 בודה אלי רפאל

בודה חנה

1/1 54070

1 28/09/201 גראד חאלו

גראד יוסף

1/1 54071

יוסף זילביגר, רשם

ילקוט הפרסומים 6366, כ׳׳ח בטבת התשע׳׳ב, 23.1.2012    5 9 20