גיליון 6389 עמוד 16 מתאריך 12/03/2012תתכנס ביום 29.4.2012, בשעה 11.00, בקיבוץ ניר דוד, ד׳׳נ בקעת בית שאן, עמק המעיינות 10803, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שרון עמרם בךשבת, עו״ד, מפרקת

טי.אל.סי. ליסינג (1990) בע׳׳מ

(ח׳׳פ 51-152459-7)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 29.4.2012, בשעה 10.00, במשרדי החברה, רח' לינקולן 20, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יחיאל זיסקינד, מפרק

גו' רקח חברה לבניין ופיתוח בע׳׳מ

(ח״פ 51-133156-3)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 29.4.2012, בשעה 16.00, ברח' שדרות דואני 49, יבנה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יהודה כהן, עו״ד, מפרק

הירקון הכחול בית בע׳׳מ

(ח”פ 51-032767-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 30.4.2012, בשעה 14.00, במשרד המפרק, שד' שאול המלך 39, תל אביב, טל' 03-6950940, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ערן צור, עו״ד, מפרק

נגריית "חרשי עץ״ תקוע בע׳׳מ

(ח״פ 51-319391-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל

תתכנס 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, בשעה 16.00, במשרדי המפרק, רח' משכית 22, הרצליה פיתוח, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ארז אלמוג, עו״ד, מפרק

קורמן מוצרי מזון בע׳׳מ

(ח״פ 51-427994-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 1.5.2012, בשעה 10.00, ברח' הראשונים 60, קרית חיים, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אירית בשארי, עו״ד, מפרקת

פיתוח ש. ש. נוריאל בע׳׳מ

(ח״פ 51-211879-5)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 1.5.2012, בשעה 12.00, במשרד עו׳׳ד ציונה גולן, רח' הרצל 25, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מרדכי גולן, עו״ד, מפרק

פרוייקט טחנת הקמח טבריה בע׳׳מ

(ח״פ 51-219242-8)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 1.5.2012, בשעה 12.00, ברח' השומר 1, טבריה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יאיר ובמן, מפרק

ד.י.ב. ייזום והשקעות בע׳׳מ

(ח״פ 51-306499-8)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה

ילקוט הפרסומים 6389, י״ח באדר התשע״ב, 12.3.2012 3010