גיליון 6395 עמוד 2 מתאריך 20/03/2012עו״ד יוסי טופף עו״ד נמרוד טפר עו״ד יורם ליכטנשטיין עו״ד חגי לרון עו״ד שי (משה) מזרחי עו״ד אלדד נבו הרשם דן סעדון עו״ד רונן פלג עו״ד עידית פלד עו״ד פנינה פריצקי עו״ד אריאל צימרמן עו״ד איתי רגב עו״ד תרצה שחם-קינן עו״ד איריס שמואלי עו״ד נעה תבור


הודעה

לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ״ד-1984

לפי סעיף 11ב לכללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ׳׳ד-1984י, מתפרסמים בזה שמות המועמדים שעניינם יידון לפני הוועדה לבחירת שופטים:

לבתי משפט השלום מחוז תל אביב (1) עו׳׳ד אפרת אליאס עו׳׳ד חנוך ארליך עו׳׳ד אפרת בוסני עו׳׳ד יגאל בורוכובסקי הרשם אריה ביטון עו׳׳ד אפרת בר-נתן עו׳׳ד רבקה גלט עו׳׳ד סיגל דומיניץ-סומך עו׳׳ד אליאנא דניאלי עו׳׳ד עופר דרורי עו׳׳ד עדי הדר עו״ד רנה הירש (בסקר) עו״ד שמוא ל הרבסט עו״ד אורית וינשטיין עו״ד ירון (אהרוני) חיים לבתי משפט השלום מחוז הדרום (1)

הרשמת דורית בונדה    עו״ד יוסי טופף

עו״ד ליאור ברינגר    עו״ד איתי רגב רשמים בכירים

הרשמת ורדה שוורץ    הרשם יניב בוקר

הרשמת רבקה ארד    רשם הוצל״פ ניר נחשון

הרשמת עפרה גיא    רשם הוצל״פ משה הולצמן

רשמת הוצל״פ מאיה אב-גנים ויינשטיין כ״ה באדר התשע״ב (19 במרס 2012) (חמ 1803—3)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

י ק״ת התשמ״ד, עמ' 2870; התשס״ז, עמ' 882.

הודעה על מינוי שופט

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984י, אני מודיע שנשיא המדינה מינה בתוקף סמכותו לפי סעיף 4 לחוק-יסוד: השפיטה2 את השופט אשר גרוניס, לכהונת נשיא בית המשפט העליון החל ביום ח' באדר התשע״ב (28 בפברואר 2012).

ז' באדר התשע״ב (1 במרס 2012) (חמ 3-60-ה1)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס״ח התשמ״ד, עמ' 198.

2    ס״ח התשמ״ד, עמ' 78.

מינוי חברים לבית הדין למשמעת של עובדי המדינה וגופים מבוקרים

לפי חוק שירות המדינה (משמעת), התשכ״ג-1963

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(א) לחוק שירות המדינה (משמעת), התשכ״ג -1963', ובהתייעצות עם ראש הממשלה2, אני ממנה את הרשומים מטה לחברי בית הדין למשמעת לפי הסעיף האמור:

מתוך רשימת נציב שירות המדינה:

ניסן גונן, ת״ז 572156 מתוך רשימת ארגוני העובדים:

רחל קליינפלד פרידלנדר, ת״ז 56023088 רון לובל, ת״ז 050253640 ירח שפיר, ת״ז 04029013.

תוקף המינוי לחמש שנים.

י״א באדר התשע״ב (5 במרס 2012) (חמ 3-399)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס״ח התשכ״ג, עמ' 50; התשנ״ד, עמ' 82.

2    י״פ התשס״ז, עמ' 3790.

מינוי חבר בוועדה המייעצת לרשם המתווכים

לפי חוק המתווכים במקרקעין, התשנ״ו-1996 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק המתווכים במקרקעין, התשנ״ו-1996/ אני ממנה את גיא פלדמן2 לנציג לשכת עורכי הדין בוועדה המייעצת לפי החוק האמור.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

י״ח באדר התשע״ב (12 במרס 2012) (חמ 3-2758)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס״ח התשנ״ו, עמ' 70.

2    י״פ התשס״ט, עמ' 31.

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל

לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ״ה-1985 בתוקף סמכותי לפי סעיף 18 לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ״ה-11985, אני מכריז על האזורים המפורטים להלן אזורים נגועים הואיל ומצויה במושב עלמה מחלת הניוקסל:

מושב עלמה, ריחאניה, כרם בן זמרה, רמות נפתלי, דישון, מלכיה, אביבים, יראון, ברעם, דוב״ב, סאסא, צבעון, ספסופה, מירון, דלתון, איילת השחר, מחניים, חצור הגלילית, צפת, וכל מקום אחר הנמצא ברדיוס של 10 קילומטרים ממושב עלמה. כ״ד באדר התשע״ב (18 במרס 2012) (חמ 3-126)

נדב גלאון

_    מנהל השירותים הווטרינריים

1 ס״ח התשמ״ה, עמ' 84.

ילקוט הפרסומים 6395, כ״ו באדר התשע״ב, 20.3.2012 3216