גיליון 6408 עמוד 75 מתאריך 01/05/2012מועד הדיון

תאריך צו כינוס

מס. תיק ביהמ״ש

תיק

כנ״ר

כתובת

ת״ז

שם החייב/ת

וו/ו0/1ו 09:30

ו0/ו6/0ו

ו10399-01-1

שיזף 17/23,ערד

9י.;501.2ז־1י

אולמן ליליה

05/10/03 2:30ו

ו0/ו6/0ו

ו12126-01-0

10055

הדקלנ/נ1,בני עי׳ש

321090410

שוו־ ויאנץ רדמילה

ו1/ו05/1 19:01

ו0/ו0/ו0

01-ו19078-0

11191

כנרות 106/0,אשדוד

61503062

שושן סילבן יואל

12ק1א/22 19:00

31/02/02

ו1-0/-61090

10719

הרב שאולי 27/11,אשדוד

699863 ;13

שושנה ז׳וזט

ו1/ו05/1 02:00

ו00ו0/ו0

8902-02-01

HU 51

דרך שמשון 22/1,באר שובע

6נ101808י

שטורך ג׳ני

ו0/ו05/0 19:00

ו0/ו0/וו

m00

דרך שמשון 21/1,באר שבע

52ו12207י

שטורך כל ושיק!

00/12/02 1:00־1

ו01^0^2ו

11 713^-05-00

H012

אלוי כהן 18/23נ/,אופקים

09879157

שריקי גיא

ו0/ו05/1 0^00

01/02/02

01-ו12289-0

21001

יטבתה 6/1,באר לשבע

19212720

שלשון אבנר

ו0/ו10/1 (!H0

ו01ו 09/0

29 ‘?‘?3-00-00

11192

זלמן ארן נ1/ב5,אשדוד

m06619

תביב פור בני

ו05/12/0 0ו:19

10/02/02

18829-01-01

U929

אטד 50,עמר

591901נ1

שורג׳מןקובי

הדיונים יתקיימו בביהמ״ש המחוזי בבאר שבע המועד להגשת תביעות חוב הינו וזוז־ שי שה חודשים מיונז מתן צו כינוס ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ״ש להורות יגל הפטר החייב צבי קווש,עו״ד, סגן הכושר , מנהל מהוז באר שבע

מחוז ירושלים

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

ותאריך מתן צו פשיטת רגל

מס. ת0ק

כיהמ״ש

מס׳ תיק כנ״ר

כתובת

ת״ז

שם החייב/ת

01/02/12

362-04-10ר3

5336

בב חוטה 1־, ורושלים

29903663

אבו פרחה עומר

25/01/12

6390-00-09

5300

המצפה 30, אבו גוש

7־3650854

בראהים עלי מחמד

א

16/01/12

23030-01-11

5794

המרווה 28/29, ירושלים

24286916

ן ישי אילנית רוח

ב

22/09/11

35196-07-10

08־54!

מושב תומר ד.נ בקע, תומר

54648795

נימין יהודה

ב

22/02/12

13198-02-11

5455

אלקחי 29, ירושלים

59837815

ק שי

ב

55/01/12

30710-12-10

1200

בר יהודה 52/9, בת ים

310530308

נוכייב זורב

ח

03/01/12

8-09-10־2284

5700

ישראל אלרד 12/34, ירושלים

21703709

עקב שי

י

23/01/12

37623-01-11

2090

שמואל תביא 110/28, ירושלים

255983ש4

נחסי אליהו מרדכ

פ

26/01/12

33622-01-11

!58 00

איסינד 20, ירושלים

301952826

ייך אריאל

ר

23/01/12

17287-06-10

5578

מכסיקו 7/3, ירושלים

25106691

\אבי חיים

ע

22/01/12

27266-06-10

5579

מקיסקו 7, ירושלים

24295453

\אבי חנה

ע

26/01/12

35824-12-10

5703

רבי מאיר 30, עמנואל

28549160

זעבלי רויטל

ע

בת-שבע אברך בר טוב, עו״ד, סגן הכושר , מנהל מחוז ירושלים

3721 ילקוט הפרסומים 6408, ט' באייר התשע׳׳ב, 1.5.2012