גיליון 6409 עמוד 1 מתאריך 03/05/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

י״א באייר התשע״ב    6409    3 במאי 2012

עמוד

הודעה על מילוי מקום של שר לפי    חוק    הממשלה....... 3744

מינוי רשמת הוצאה לפועל................................................... 3744

מינוי חברה בוועדת אכיפה מינהלית לפי חוק ניירות

קביעת רשימת שמאים מכריעים לפי חוק התכנון

והבנייה................................................................................ 3744

הודעה על מינוי חברים בוועדת פיקוח אחר עמידה

ביעדי רשות הפטנטים.................................................... 3744

הודעה בדבר עדכון סכומים לפי פקודת פשיטת הרגל.. 3744 מינוי ממונים על הגבייה ופקידי גבייה לפי פקודת

המסים (גבייה)................................................................... 3744

הודעה על כוונה למתן צו הרחבה לפי חוק הסכמים

קיבוציים.............................................................................. 3745

הסמכת מפקחים לפי חוק העסקת עובדים על ידי

קבלני כוח אדם ................................................................. 3745

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית    ירוחם ................... 3745

הודעה על מינוי חברי ועדה רפואית לעררים לפי תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת אחוזי נכות רפואית, מינוי ועדות לעררים

והוראות שונות) ................................................................ 3745

הודעה על תיקון רשימת חברי ועדות רפואיות

לערעורים לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה)........................................... 3745

עמוד

הודעה בדבר חילופי סגנים ממלאי מקום ראש העירייה

בכפר קאסם......................................................................... 3746

הודעה בדבר חילופי סגנים לראש העירייה במעלות

תרשיחא................................................................................ 3746

הודעה בדבר בחירה לכהונה של סגן ממלא מקום

וסגן ראש המועצה המקומית דאלית אל כרמל.... 3746

הודעה על מתן הוראה לחברות לניהול קרנות נאמנות

ולנאמנים ............................................................................. 3746

הודעה על מינוי מפקחים    לפי חוק הטיס.......................... 3746

הסמכה להפעלת מיתקן דיווח מזג אוויר לפי החוק

האמור................................................................................... 3747

תיקון רשימת הזנים לפי תקנות הזרעים (רשימת

הזנים המורשים למכירה).............................................. 3747

תמציות תקציב רגיל של עיריות לשנת הכספים 2012 (באקה אלג׳רביה, חדרה, טירת כרמל, יבנה, לוד,

נס ציונה, נשר, קרית אתא, קרית ביאליק, קרית

גת, ראשון לציון, רמת גן)............................................... 3748

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור ותיקוני

טעויות בהודעות כאמור................................................ 3755

הודעות מאת הציבור................................................................ 3776