גיליון 6412 עמוד 1 מתאריך 09/05/2012ילקוט הפרסומים

י״ז באייר התשע״ב


6412


9 במאי 2012


עמוד

מבחנים למתן תמיכות של משרד הבריאות בקופות חולים המפעילות תכנית לקידום בריאות ורפואה

מונעת.................................................................................. 3820

מבחנים למתן תמיכות של משרד הבריאות בקופות חולים לצורך צמצום פערים חברתיים וגאוגרפיים

בתחום הבריאות..........................................................................3823

מבחנים למתן תמיכה של משרד הבריאות במוסדות רפואיים הנותנים מענקים לרופאים המועסקים

בבתי חולים ציבוריים במקצועות במצוקה    ובפריפריה...........................................3830

מבחנים לצורך תמיכה של משרד החינוך במוסדות    ציבור.......................................... 3832

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה...............................................................3834

הודעות מאת הציבור........................................................................3853