גיליון 6413 עמוד 56 מתאריך 10/05/2012נמסרת בזה הודעה, הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 5.11.2012, בשעה

8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משעה 12.00 ביום 28.10.2012.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

עידו אקרמן, עו״ד בא כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר״ק 30544-03-12

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת יארד חברה לשיווק ויצור טכסטיל בע׳׳מ,

ח׳׳פ 51-284095-0.

והמבקש: אגבאריה חיאת חוסין עבד חליפה, ת׳׳ז XXXXXX663, ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד חוסאם סבית ואח', מרח' החרושת 49, ת׳׳ד 46, כרמיאל, טל' 04-9583232, פקס' 04-9082229.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 18.3.2012 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

19.6.2012, בשעה 9.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

חוסאם סבית, עו״ד בא כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר׳׳ק 35331-03-12

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת פרי קו ניהול בע׳׳מ, ח׳׳פ 51-422528-3.

והמבקשים: סמיח סלימאן, ת׳׳ז XXXXX736, ומאג'ד גנאמה,

ת׳׳ז XXXXXX437, ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד סמר אבו יונס, מרח' ראשי סכנין 30810, ת׳׳ד 93, סכנין 30810, טלפקס' 04-6745678.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 20.3.2012 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

19.6.2012,    בשעה 9.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ׳׳ל, לא יאוחר מיום

12.6.2012,    בשעה 14.00.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

סמר אבו יונס, עו״ד בא כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר״ק 53076-03-12

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת מוהנד לפירוק עופות בע״מ, ה״פ 51-425490-3, ברטעה 30023.

והמבקש: חסן ספי, ת״ז 057641406, ע״י ב״כ עו״ד נעמה חליל, רישיון 18399 ו/או אחרים, מדיר אל אסד, ת״ד 77, מיקוד 20188, פלאפון 054-7616280, פקס' 057-9321880, מייל:

.khaliladv@gmail.com

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 29.3.2012 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

1.7.2012,    בשעה 9.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל, לא יאוחר מיום 24.6.2012, בשעה

12.00.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

נעמה חליל, עו״ד באת כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר״ק 48625-05-11

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת חממות אור-גיל בע״מ, ח״פ 51-152527-1,

אצל אריה תורג'מן, מושב בורגתה 42860.

והמבקש: אחמד זידאן, ת״ז 994880581, ע״י ב״כ עו״ד חג' יחיא נאשד, רח' 24 דרום, בית מס' 7, ת״ד 4700, טייבה 4000, טל' 09-7991640, פקס' 057-7947302.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 26.5.2011 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי

ילקוט הפרסומים 6413, י״ח באייר התשע״ב, 10.5.2012 3910