גיליון 6413 עמוד 57 מתאריך 10/05/2012בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

6.6.2012,    בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ׳׳ל, לא יאוחר מיום 5.6.2012, בשעה

13.00.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

חג' יחיא נאשד, עו״ד בא כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר׳׳ק 42424-06-11

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

ובעניין פירוק חברת סופר סושי ראשל׳׳צ בע׳׳מ, ה״פ 51-441612-2, בפירוק מרצון.

והמבקשת: החברה עצמה, ע״י המפרקת עו״ד לירז גונן אללוף,

מרח' הרצוג 89, אזור, טל' 077-3393831, פקס' 077-3393834.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 26.6.2011 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

11.7.2012,    בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל, לא יאוחר מיום 5.7.2012, בשעה 16.00.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

לירז גונן אללוף, עו״ד, מפרקת

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר״ק 32407-09-11

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת כנפי מתכת בע״מ, ח״פ 51-052145-3. והמבקש: משרד האוצר, רשות המסים/ מכס ומע״מ, היחידה לפירוקים כינוסים וגבייה קשה, ע״י ב״כ עו״ד יעל נוה ו/או חגית איגרמן ו/או זכריא קאסם, מרח' הרצל 91, קרית הממשלה, רמלה, טל' 08-9788042, פקס' 08-9788060.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 19.9.2011 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

16.10.2012, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל, לא יאוחר מיום 9.10.2012, בשעה

12.00.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

חגית איגרמן, עו״ד באת כוח המבקשת

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר״ק 46635-12-11

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

ובעניין פירוק חברת דניאל הדפס משי ושירותי גרפיקה בע״מ, ח״פ 51-178448-0.

והמבקש: יוסף חי, ע״י עו״ד קרן כהן לוי ו/או אבי פסטליך,

מרח' המלאכה 2, לוד 71520.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 26.12.2011 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

11.7.2012,    בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל, לא יאוחר מיום 30.6.2012, בשעה

12.00.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אבי פסטליך, עו״ד בא כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר״ק 11131-01-12

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת מנו ברוס שיווק בע״מ, ח״פ 51-331983-0. והמבקשים: אנה גרסימוב ואח', ע״י ב״כ עו״ד רז מסורי,

מרח' ז'בוטינסקי 65, ראשון לציון 75218.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.1.2012 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

16.10.2012,    בשעה 8.30.

3911 ילקוט הפרסומים 6413, י״ח באייר התשע״ב, 10.5.2012