גיליון 6417 עמוד 2 מתאריך 20/05/2012


מינוי ועדת אתיקה והרכבה

לפי חוק זכויות החולה, התשנ״ו-1996

בתוקף סמכותי לפי סעיף 24(א) לחוק זכויות החולה, התשנ׳׳ו-1996י, ותקנה 3 לתקנות זכויות החולה (דרכי מינוי, תקופת כהונה וסדרי עבודה של ועדות אתיקה), התשנ׳׳ז-21997, אני ממנה בזה ועדות אתיקה3, כמפורט להלן, שבהרכבן חברים וממלאי מקום קבועים כמפורט בטור א' עד ד' לגביהם:

א'


ב'


יושבי ראש    רופאים מומחים

ברשימת שר המשפטים    (שם - ומומחיות)


ג'

פסיכולוגים ועובדים סוציאלים


ד'


נציגי ציבור ואנשי דת


ועדת אתיקה מרכז רפואי גריאטרי בית רבקה

הרב ראובן שפירא, ת״ז 053666707

נורית שטרן, ת״ז 050392737 - עובדת סוציאלית; ממלאת מקומה - רחל וולק, ת׳׳ז 55044622 - פסיכולוגית

ד״ר דמטרי מנביץ, ת״ז 304303282 - גריאטריה; ממלא מקומו - ד״ר דניאל דליות, ת״ז 52058310 -רפואת משפחה וגריאטריה

ד״ אביטל הרשקוביץ, ת״ז 55650501 - רפואת משפחה; ממלאת מקומה - ד״ר מריה קיפניס, ת״ז 306332024 -גריאטריה

השופטת (דימ') שרה פריש

מרכז רפואי תל אביב

הרב אברהם רזניקוב,

ת׳׳ז XXXXXX126


פרופ' עמוס שפירא, ת׳׳ז XXX830


ד״ר אבי הסנר, ת״ז 391378

-    רפואה פנימית; ממלא מקומו

-    ד׳׳ר מרדכי פריד, ת׳׳ז XXXX143

-    רפואה פנימית

עידית ברימברג, ת״ז 0506127 - עובדת סוציאלית; ממלאת מקומה - פנינה אלעד, ת׳׳ז XXXXXX580 - עובדת סוציאלית

עורך דין דוד גולן, ת״ז 068578848


ד׳׳ר אברהם ברוך רובינשטיין, ת׳׳ז 50241470


פרופ' דן כספי, ת׳׳ז XXXX266

-    ראומטולוגיה ורפואה פנימית; ממלאי מקומם ד׳׳ר צביקה כהן, ת׳׳ז XXXX035 - אורטופדיה, ד׳׳ר אריאל מני, ת׳׳ז XXXX102

-    גינקולוגיה ויילוד, ד׳׳ר אמנון מוסק, ת׳׳ז XXX392 - נוירולוגיה


מרכז רפואי ברזילאי


פרופ' גיל לוגסי, ת״ז 17578329 -המטולוגיה; פרופ' מנחם שלזינגר, ת׳׳ז XXXXX733 - רפואת ילדים, אימונולוגיה ואלרגיה; ממלא מקומם - ד׳׳ר אפרים זוהב, ת׳׳ז 050607894 - יילוד וגינקולוגיה


רות נתנאל, ת׳׳ז XXXXXX905 דניז חיימוביץ, - עובדת סוציאלית; ממלאת ת״ז 065024259 מקומה - נורית טמסוט, ת׳׳ז XXXXXX749 - עובדת סוציאלית


מרכז רפואי רעות

פרופ' אברהם עורי, ת׳׳ז XXXX584    מיקי שרון, ת׳׳ז XXXXXX868    הרב מיכה הלוי, ת׳׳ז

- רפואה פיסיקלית ושיקום; ד׳׳ר    - עובד סוציאלי    058613001

יקטרינה סלוצקי, ת׳׳ז XXXXXX301

-    גריאטריה


1    ס׳׳ח התשנ׳׳ו, עמ' 327.

2 ק׳׳ת התשנ׳׳ז, עמ' 80; התשס׳׳ד, עמ' 837.

3    י״פ התש׳׳ע, עמ' 1225.


ילקוט הפרסומים 6417, כ״ח באייר התשע״ב, 20.5.2012 4008