גיליון 6418 עמוד 116 מתאריך 20/05/2012פרטי הנאמן

אחוז

דיבידנד

סוג

נושה

תאריך מתן צו פש׳׳ר/ כינוס

מס. תיק ביהמ׳׳ש

מס' תיק כנ״ר

כתובת

ת״ ז

שם הד ייב/ת

עו״ד תכו עמית

23/08/05

1005-00-04

10000

תמי החושן 23/26,מודיעין

72754496

ברק סאיר

עו״ז־ וקסלבאום

25/08/09

0747-00-00

25966

רספסבר ג 1/7 כ!פשח ש^קווו

300701888

גלייזרמן מיכאל

10/03/10

21196-01-12

12 800

אגינ י הוגנלילל 51/10,ו־חובות

4200546

הדג אמרי יטחק

91/05/10

21179-01-10

11717

אגי1י הגליל 1/10ש,ר חובות

הרס יהודית

עו״ד שרון יואב

11/08/09

1087-00-00

19162

שורי צבי גרינב13,תל אביב

0017118

וינטר אפרים

06/17/00

1165-00-02

10604

דרך דיין משה 73/8 כ׳,תל א

008028082

חנימוב סיבה

עו״ר וידא למשה

22/01/08

1103-00-06

15439

א.ד 138 ,צפריה

80081281

אייל לידיה רות

עו״ד תורן אברות

06/06/02

1480-00-05

14720

אמנון ותמר 575נתניה

18478457

ינאעי שוש

עו״ר שרו ן יואב

16/00/08

1720-00-08

12833

אאצע דכי 11/6,ראש העיע

24482994

אהן •־וסי

עו״ר בתרון אוהז

18/04/10

1698-00-00

11274

בר יהוו־ה 11/2,בת ים

002274660

כחלון ליאת

אורגל גילה

2215-00-05

16282

סירקין 4,תל אביב- יפו

28008842

לוטן ניר

עו״ד רוזנצוויג עי

17/08/10

2826-00-00

16222

סבוטינסקי 119,ת״א

13086028

רכזי

לו

עו״ר מוריאנו איי

24/06/10

1057-00-07

19767

לנד״• 0א,חולון

57484882

לנקד מיכה

עו״ד ארנברג איל

35/02/09

1148-00-00

10222

שדהזחום 13, ר^/לשו ן נלציון

58474600

מזל טוב אברהם

בדין קדימה

11/05/02

1934-00-08

12800

שרזמפלדור 3,חולון

14040286

מערבי מאיר

ענ״ר אסף אייל;

04/08/08

1093-00-04

10640

פינסקר 61/1,תל אביב - יפו

17030487

מצרי אברהם

עו״ר גולבלט- אוי

02/11/08

1947-00-08

12SH

ויאמן 20\05,נתניה

31046653 \

מקרישין טטיאנה

ענ״ר ששדנט טל

18/08/00

1702-00-00

15308

ת.ד 459 ,בצרה

33077635

נמשוך יריב

עו״ד שמעוני איל

90/06/08

1246-00-05

12220

טנפז 2,צור יגאל

50724081

ענפיו־ עדן

עו״ר 3לבלט- לו<

;l<^/02/0S3

1S3.^15-00-0;7

10320

וכפוי קאסם,כפר קאסם

48007898

עודה עאהד

עו״ר הו־אל וו ורן

09/01/00

1146-00-02

12010

ואחוז־ העם 109,פ״ת

48018165

לעי חיים

עו״ר בצלאל רינן

14/06/00

1439-00-00

MW

שלת 12/5 כ1רמת גן

20400290

פאטאלאהאדן ציו

עו״ד גדות עוז

21/12/00

1108-00-07

12020

יונה הנורא 15,ת״א

44070622

פדדמי רחל

ענ״ר דרפנ וננשה

08/01/00

1018-00-00

13282

שלם 37,רמת גן

46260829

פטל יעקב

ענ״ר פדר אופיר

04/09/10

1709-00-00

15814

בן סרוק 3/10,הרצליה

70822864

פישמן ניר

ענ״ר כוכבי אןויא

24/03/02

1207-00-00

15604

בר אילן 2א1,כפרסבא

153(H;16S3

צרפתי תמי

ענ״ר ורוע יואב

12/06/02

1100-00-02

10552

הכסיף 19,ראשל״צ

44223064

טהת אשר

עו״ד גולבלט- לו׳

קלומק בנאי חייב

עו״ד גמרסני יוא

17/06/08

1586-00-08

20287

קוממיות 1,בת ים

60217742

קלימיאן יוסף

עו״ד ערוסי דורון

05/11/06

1819-00-06

1S3027

ת.ד 9062 ,רמת אפעל;

323.32605

קסלסי רחל

עו״ד סטמרי אמי

02/02/09

1410-00-07

18242

הרב קוק 1,הרצליה

29067451

רחמני עמיחי

סימון יצחק

1//02/08

1152-00-07

179:18

מיכאליס שלמה 3,פ״ת

309819951

שאלון גרי

עו״ד בתרון אוהז

12/11/09

2528-00-08

20990

ההגנה 26,רמת גן

58262635

שמברג גד

עו״ד בתרון אוהז

12/11/09

2529-00-08

21000

רזהגנה 26,רמת גן

59735815

שמברג ורד

עו״ד סטמרי אמי

09/09/09

1092-00-08

19908

עמק חפר 4,נתניה

57967325

שמש יפה

04/02/09

1855-00-07

־19374

שבטי ישראל 34/7,תל אביב

60,95339

שרון דניאל

יוסף זילביגר׳ע1׳׳ד׳ סגן חכונ׳׳ר , מנהל מחוז תל אביב

ילקוט הפרסומים 6418, כ׳׳ח באייר התשע׳׳ב, 20.5.2012 4134