גיליון 6423 עמוד 1 מתאריך 30/05/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

ט' בסיוון התשע״ב    6423    30 במאי 2012

עמוד

הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה    הפלילית....................... 4304

הסמכות וצווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין

הפלילי (סמכויות אכיפה    -    מעצרים)....................... 4304

הכרה במוסדות ובתארים לעניין כשירות לעבודה

סוציאלית............................................................................. 4306

מינוי ממונה על הגבייה לפי פקודת המסים (גבייה)... 4306 הודעות על מינוי מנהל ארנונה (ראשון לציון,

הוד השרון).......................................................................... 4306

עמוד

תמציות תקציב רגיל של עיריות לשנות הכספים 2010

ו־2011 (אשדוד, באר שבע, טייבה, חולון, חיפה,

יבנה, יהוד-מונוסון, כפר סבא, לוד, נס ציונה, פתח

תקוה, ראש העין, רמלה, רמת השרון, רעננה)....... 4306

תמצית תקציב רגיל של עיריית גבעתיים לשנת

הכספים 2012...................................................................... 4316

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................ 4317

הודעות מאת הציבור................................................................ 4352