גיליון 6445 עמוד 25 מתאריך 12/07/2012ןנזס, תיק    | |שם המנוח/ה    I ת. פטירה 1 קרם המבקש

ירושות וצוואות

1/161128    דוויק חנה    1 23/02/201 כהן טובה

1/161192    חפץ הנריקו    1 23/06/201 חפץ אלקסנדר

ר99 לינקר-מזדחי, רשמת

שדרות פל-ים 15א' קרית הממשלה חיפה

הרשם לענייוי ירושא בחיפה -

ירושות

16/03/2007 בדיר אימא! ן

אדיר עזאת

2/60323

22/07/2009 כהן מלכה

כהן דוד

2/47129

54/04/2005 סטולח־ פינה

אטולרו בטי

90929־2/5

62/03/2003 הרשקו שאול

הרשקו שמחה

1/595022

0 15/04/201 אוחיון יחיאל

אוחיון סוהן

1/99541

רסס 2/ל22/0 חוח וכושר הורית הילה

פוי ליחן כרמית

1/99542

!117/031/2012 קריא לודמולה

קריא אריה לייב

1/59945

1 0/251 22/1 כהן שושנה

קחגרבל־ הלגריה

5ר1/595

16/11/2010 רועבבט זכיה

אועבבט סמיר

1/59566

0 08/03/201 כהן שוקנה

א6ללןג^בגלי מאיר

1/59162

2 22/02/200 ^הן דח

כהן יעיל

59528/ו

ס 0/65/201 י אותר יוליוס

אותר עללזה

1/59549

0 8/03/201 1 ארבל נענפ^ה בלומה

אהרוני אסתר

1 / 59 5512

23/2000כ05 ללבב: שהו־ן עודד

ללבב: רינה

1/59553

06/04/2012 קטניסלברקי ילנה

סטניסאבסקי ייולג

1/59554

02/05/2012 מהקוביץ הילה

לוי שמואל

1/55555

1 1/201 23/1 פדןאהז

פדן אתי

1/59556

5/02/2003 0 מוא ית הלן דוהוטי

לוהנס הסה

1/55557

2 19/03/201 ואנונו ווהדכי

ואנונו פני

1/55558

2 23/03/201 מגורי- כהן כהמלה

מנו ח־נ ה

1/55559

13/08/2008 קלינה מהגהיבה

קלינה טימוה

1/55562

2 2/03/201 1 מנדלוביץ חוה

מנדלוביץ משה

1/59564

28/01/1993 אכטל אילן

אכטל יוסף

1/59566

1 1/201 05/1 אכטל אילן

אכטל פהידה

1/59567

0 5/09/201 1 דקסי אייל

דקסי סלמאן

1/59575

1 19/09/201 רחמים דייזי

החמים עובדיה

1/59579

08/05/2006 חאג' עפאת

חאג' גאלב

1/59582

07/01/1982 גופר זאב

גוסבנד יוסף

1/59583

2 20/04/201 מאייהס חגית

מאייהס עמוס

1/59584

14/04/2008 אוהבך איהמה

אוהבך הדויג

1/59585

0 2/201 02/1 גבאי פני

גבאי אבההם

1/59586
5253 ילקוט הפרסומים 6445, כ׳׳ב בתמוז התשע׳׳ב, 12.7.2012