גיליון 6450 עמוד 3 מתאריך 26/07/2012מבקשי רישיונות, בתוך 15 ימים מפרסום הודעה זו רשאי כל אדם להגיש התנגדות מנומקת בכתב למתן רישיון למבקש מסוים, לפי המען: ועדת הרישוי לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל״ב-1972־, ת׳׳ד 34357, ירושלים 91342, או לפקס' שמספרו 02-6467936. כמו כן ניתן לשלוח מייל לדואר אלקטרוני: hokrimpz@justice.gov.il: 1

סוג הבקשה

המען

השם

משרד לחקירות פרטיות

קדיש לוז 42/3, ת״ד 3297, קרית מוצקין

איבגי מרדכי

חוקר פרטי

נווה אורנים, ת״ד 7694, צפת 13400

ארביב בנימין

חוקר פרטי

רח' דוכיפת 5ב', ת״ד 2500, שלומי 22832

ביטון יעקב

משרד לחקירות פרטיות

הנחלים 21, מעלה אדומים

בן יאיר יוסף

חוקר פרטי

פולוצקי יעקב 1/2, ירושלים 93758

בן משה יעקב

חוקר פרטי, משרד לחקירות פרטיות

מושב שורש 90860

בנימין דוד

חוקר פרטי

המשוררת רחל 20/8, ירושלים 96348

ברזני יוליה

חוקר פרטי

אריה מדינק 15, לוד 71385

דהן הילה

חוקר פרטי

משק 27, ד״נ ערבה עדן 86840

דניאל אלון

משרד לחקירות

ארלוזרוב 1, גבעתיים

חורב שלי

פרטיות

53373

אלדיסיה

חוקר פרטי

רופין 18/7, פתח תקוה

חיאייב דוד

חוקר פרטי

מבצע יהונתן 7/9, כפר סבא 44221

חמו עינת

חוקר פרטי

ערבי נחל 22, תל-אביב-יפו 67454

כהן עמית

חוקר פרטי

מושב נוב, רמת הגולן, נוב 12921

לבנוני שי

חוקר פרטי

סנהדרין 16/15, תל-אביב-יפו 62916

מודובניק

דגנית

חוקר פרטי

אגוז 5ב', עפולה 18396

מועלם מאיר

חוקר פרטי

הרב הרצוג 6/2, ת״ד 5358, גן יבנה

ממרוד מאיר

משרד לחקירות פרטיות

יהושע בר-הלל 23, באר שבע 84838

מרדר נתן

חוקר פרטי

ראב׳׳ע 7, ראשון לציון

נסימי איציק

סוג הבקשה

המען

השם

חוקר פרטי

מדורגי המצודה 7, ת״ד 15023, אזור

סגס מתן

חוקר פרטי

שדות 9, ראשון לציון 75679

סולומון

יהונתן

משרד לחקירות פרטיות

אביבים 8, חולון 58267

סטרול כרמית

חוקר פרטי

ביל׳׳ו 10, ת׳׳ד 58333, חולון

סינאי גלעד ראובן

חוקר פרטי

בן צבי 8/31, קרית מוצקין

סלומון שמואל

חוקר פרטי

החבורה 10, רחובות 76581

סרוסי לירן

משרד לחקירות פרטיות

הפרטיזנים 14, הרצליה 46245

עוזרי דורון

חוקר פרטי

קרן היסוד 52/8, חיפה 34970

פובלצקי

שמואל

חוקר פרטי

מושב אמירים

פוקר אלדד

חוקר פרטי

שרת 36 (משפחת קלימר), עפולה

פלד אלונה

חוקר פרטי

קהילת לבוב 12, תל-אביב-יפו 69703

פריימן אורן

חוקר פרטי

גרניט 73, שערי תקוה 44810

קלמן ירון

חוקר פרטי

בושם 74/13, תל-אביב -יפו 67671

קנדיל שלום

חוקר פרטי, משרד לחקירות פרטיות

כפר ג׳לג׳וליה 135/50, ג'לג'וליה 45850

ראבי אמיר

חוקר פרטי

השחר 8, פרדס-חנה-כרכור 37079

רגב משה

חוקר פרטי

משעול אגוז 3/1, אילת 88590

רון אורי

חוקר פרטי

חטיבת הגבעתי 16/12, פסגת זאב, ירושלים 97546

שדה צבי

חוקר פרטי

רח' הנגב 4, תל-אביב-יפו 66186

שחף אסנת

חוקר פרטי

מושב חדיד 173, חדיד 73135

שליש רוזין הגר

י׳׳ב בתמוז התשע׳׳ב (2 ביולי 2012)

(חמ 3-2319)

חיים קלוגמן

יושב ראש הוועדה לרישוי לחוקרים פרטיים ושירותי שמירה

5439 ילקוט הפרסומים 6450, ז' באב התשע״ב, 26.7.2012

1

ס׳׳ח התשל׳׳ב, עמ' 90.