גיליון 6462 עמוד 105 מתאריך 20/08/2012תאריך מתן צו

מס. תיק

מס׳ תיק

כתובת

ת״ז

שם החייב/ת

פשיטת רגל

ביהמ״ש

כנ״ר

15/07/12

11־04־77061

21292

אברבנאל 1 /18 , פתח תקווה

37301422

מורד סולי

10/07/12

11־01־40136

18442

דוד רמז 29/1, נתניה

59042270

מימון רמי

10/07/11

11־10־40961

10874

ארלוזורוב 48/0, נתניה

69991608

מכלוף עליזה

09/07/12

10־01־21463

וטייבה 68/0, טיבה

40641231

מסארנה דוניה

24/06/11

10־03־2243 2

16223

!אליהו שמיר 0, משמר השבעה

75363630

מרדכי גלית

17/07/11

10־03־46137

15647

גבעת התחמושת 12/11, חולון■

53491709

משולם בתיה

05/01/11

11־07־42838

17662

סלנט שמואל 65, פתח תקווה

54468424

משולם הרצליה

16/06/11

!1־02־11318

29242

טירה 0/0, טירה

39940600

נאסר נויסאם

16/06/11

11־07־52134

19133

טירה 0/0, טירה

31116618

נאסר רשא

15/06/11

10־0 0־40442

1<553<5

בורוכוב 17/12, נ תניה

32221924

ניצן שי יצחק

19/06/11

11־07־47961

19330

טרא ״ה 214, רמ ת גן

30079437

וזיבה איתי

10/01/11

10־02־10945

19043

גובר רבקה 1 4/1 , כפר סבא

336737210

סריבננק ו ולנטין

10/01/11

12־12־54242

10909

שער הגיא 12/0, נתניה

337629735

סרנרקו ויקטוריה

01/07/11

12־02־23376

11296

גולומב 45/0, לוד

71750812

עוהסי מוחמד עלי

11/07/11

20־22־19793

16174

טניבה, טיבה

37441922

עומר רשרף

15/07/11

11־12־8611

20 039

שניאנר 1למן 20/8, ראשון לציון

35031351

עופר גלי

15/06/11

12־04־17720

16820

ילק!: שיפר 12, נתניה

52461608

עמאר יצחק

12/05/11

11־3 0־17449

22439

ג׳לדוליה7, גלגוליה

22567974

עראר ואשרף רודא

16/06/11

11־07־31439

29025

מלו ן כרמל חדר60 0׳ בן נע, נתניה

10541261

פלג !אהרן

04/07/12

40520-05-11

28476

לבון פנחס 91/24, נתניה

16488728

פרטוש סנדרה הדס

29/05/12

9375-08-10

25465

פתח תקוה 54/12, נתניה

37695335

פרץ אתי

22/09/11

33199-09-10

25851

ת.ד. 10138, אזור

54999214

פתיחי אהובה

12/07/12

22568-09-10

25557

ויצמן 149, רעננה

3881497

צודיקאר נילי שירי

24/06/12

17520-10-10

25993

רחל 11, חולון

25762295

צרפתי אדית

19/12/11

50001-11-10

26581

הגליל 6, נתניה

317301794

קופצ׳יוב טטיאנה

16/01/12

5446-12-10

26668

ימין שושן 29, פתח תקווה

37213006

קורדובה ישראל

04/07/12

32180-09-11

29731

בצלאל יפה 8/0, פתח תקווה

3695327

קינן אהרון

03/07/12

8560-08-10

25316

אנסקי 11, פתח תקווה

58302332

קשת בצלאל

20/06/12

49255-06-11

28790

לוי אשכול 7/2, נתניה

43138049

רווח מיכאל אריא

29/05/12

52783-07-11

29165

התזמורת 6/33, ראשון לציון

630418

רוזנפלד לבנה

24/06/12

8957-08-11

29316

קלנסווה 0/0, קלנסוה

29941689

רעד מוחמד

08/01/12

7143-03-11

27599

גייסות השריון 7/1, כפר סבא

308985936

רשפל מיכאל

1 2/07/12

35062-10-11

29922

אשכול לוי 111/8, קרית אונו

68039114

שוקרון אליהו נאור

15/01/12

59713-03-11

28038

שד' בנימין 46, נתניה

37613940

שוקרון אשר

12/07/12

50827-09-11

29822

קרוננברג יוסף 11/13, רחובות

29266830

שוקרי מזי

18/06/12

30459-01-11

27118

רוטשילד 145, פתח תקווה

52923083

שלמה דוד

18/06/12

30431-01-11

27108

רוטשילד 145, פתח תקווה

55371918

שלמה שמחה

28/06/12

38679-12-11

30844

, ראשון לציון

2964385

שניידר דוד

רות לינקר-מזרחי,עו״ד, תל אביב

6009 ילקוט הפרסומים 6462, ב' באלול התשע׳׳ב, 20.8.2012