גיליון 6472 עמוד 2 מתאריך 12/09/2012הודעה על מינוי שופטים

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, אני מודיע שנשיא המדינה מינה בתוקף סמכותו לפי סעיף 4 לחוק יסוד: השפיטה2 את הרשומים מטה כמפורט לצדם:

השופט משה בר-עם - לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בירושלים;

השופטת הדס עובדיה - לכהונת שופטת של בית המשפט המחוזי מרכז;

השופט חגי ברנר - לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בתל אביב;

השופט עודד שחם - לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בירושלים;

השופט יעקב פרסקי - לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בבאר שבע;

עורכת הדין תרצה שחם-קינן - לכהונת שופטת של בית משפט השלום במחוז תל אביב;

עורכת הדין נעם חת מקוב - לכהונת שופטת של בית משפט השלום במחוז הדרום;

עורכת הדין רבקה גלט - לכהונת שופטת של בית משפט השלום במחוז המרכז;

עורכת הדין שרה ברוינר ישראזדה - לכהונת שופטת של בית הדין האזורי לעבודה בירושלים; הרשמת שרון אלקיים - לכהונת שופטת של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב;

עורכת הדין ורד שביט פינקלשטיין - לכהונת שופטת של בית משפט השלום (ענייני משפחה) במחוז תל אביב; הרשמת תמר סנונית-פורר - לכהונת שופטת של בית משפט השלום (ענייני משפחה) במחוז תל אביב;

הרשמת קרן כהן - לכהונת שופטת של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב;

עורך הדין ירון גת - לכהונת שופט של בית משפט השלום במחוז תל אביב;

הרשם דן סעדון - לכהונת שופט של בית המשפט לתעבורה במחוז תל אביב;

עורכת הדין רנה הירש (בסקר) - לכהונת רשמת בכירה של בית משפט השלום במחוז המרכז;

רשם ההוצאה לפועל נעם רף - לכהונת רשם בכיר של בית משפט השלום במחוז המרכז;

רשמת ההוצאה לפועל איילת הרץ - לכהונת רשמת בכירה של בית משפט השלום במחוז המרכז.

תוקף המינוי החל ביום א' באלול התשע׳׳ב (19 באוגוסט 2012).

ח' באלול התשע׳׳ב (26 באוגוסט 2012) (חמ 3-60-ה1)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198

2    ס׳׳ח התשמ״ד, עמ' 78.

הודעה על מינוי קצין תגמולים

לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש״י-1950

בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש״י-1950י, מיניתי את הרשומים מטה לקציני תגמולים לעניין החוק האמור: מטה אגף משפחות והנצחה, המען: דרך יעקב דורי, ת״ד 976, קרית אונו 55108;

היחידה לתביעות וקביעת זכאות: דליה ורמוט, ת״ז 008513491 צילה וייס, ת״ז 034456004 אורלי שטקן, ת״ז 025129958 היחידה לתגמולים והטבות: פזית ענבל-אשל, ת״ז 53560645 ליזה גרימברג, ת״ז 068279918 דגנית אטיאס, ת״ז 059626473

מחוזות אגף משפחות והנצחה:

מחוז מרכז, המען: דרך יעקב דורי, ת״ד 976, קריית אונו, 55108 עמליה תהילה, ת״ז 004814943 רותי פינק, ת״ז 057765976

מחוז חיפה, המען: רח' דוד המלך 44, חיפה 35421 בינה מדזיני, ת״ז 054156690 ליאורה מנדלוביץ, ת״ז 055574586

מחוז רחובות, המען: רח' פקריס 3, פארק ת.מ.ר, בית רורברג, רחובות 76702

אורנה פוליטי, ת״ז 051032753

מחוז ירושלים, המען: רח' בית״ר 2, בית הטיילת, ירושלים 93386

אייל לוי, ת״ז 057429557

מחוז באר שבע, המען: רח' בן צבי 10, מגדל הרכבת, באר שבע

84893

יפה זפרני, ת״ז 063779847

מחוז טבריה, המען: רח' אלחדיף 5א, טבריה 14243 הרצל לוי, ת״ז 050408863

מינויים קודמים של קציני תגמולים לעניין החוק האמור - בטלים.

כ״א באב התשע״ב (9 באוגוסט 2012) (חמ 3-321)

אהוד ברק

_    שר הביטחון

י ס״ח התש״י, עמ' 162.

6410


ילקוט הפרסומים 6472, כ׳׳ה באלול התשע׳׳ב, 12.9.2012