גיליון 6473 עמוד 8 מתאריך 13/09/20123.    בנק לאומי לישראל בע״מ, הסתדרות הפקידים

4.    בנקאות

5.    212+48 עובדים זמניים

6.    הסכם הארכת העסקה

7.    18.7.2012

8.    21.6.2012 - לתקופה בלתי מסויימת

1.    176/2012

2.    16.5.2012

3.    תנובה אגודה שיתופית לשיווק תוצרת חקלאית בישראל,

הסתדרות החדשה / המעו״ף

4.    תעשיית מזון

5.    עובדים בחוזים אישיים

6.    רשימת עיסוקים אשר יועסקו בחוזים אישיים

7.    22.7.2012

8.    16.5.2012 - לתקופה בלתי מסויימת

1.    177/2012

2.    9.7.2012

3.    רשות שדות התעופה בישראל, הסתדרות החדשה / המח״ר

4.    הובלה אווירית

5.    דרוג מה״ט

6.    תנאי עבודה ושכר

7.    18.7.2012

8.    1.7.2011 - 31.3.2015

1.    178/2012

2.    17.6.2012

3.    סינרג' כבלים בע״מ, מועצת פועלי שדרות

4.    תעשיית מתכת

5.    כלל העובדים

6.    אימוץ הסכמים קודמים בשינויים

7.    18.7.2012

8.    1.1.2012 - 31.12.2013

1.    179/2012

2.    17.6.2012

3.    סינרג' כבלים בע״מ, מועצת פועלי שדרות

4.    תעשיית מתכת

5.    5 עובדים

6.    תנאי סיום עבודה שינויים בהסכם מיום 22.6.2006

7.    18.7.2012

8.    17.6.2012 - לתקופה בלתי מסויימת

1.    180/2012

2.    26.6.2012

3.    רמי תעשיות קרמיקה (1991) בע״מ נצרת עילית, הסתדרות החדשה/ מרחב עמקים צפוני

4.    תעשיית מינרלים

5.    כלל העובדים

6.    תוספת שכר ותנאי עבודה שונים

7.    4.7.2012

8.    26.6.2012 - לתקופה בלתי מסויימת

1.    181/2012

2.    1.1.2012

3.    בנק ערבי ישראלי בע״מ,

הסתדרות הפקידים

4.    בנקאות

5.    27 עובדים

6.    העסקה זמנית

7.    22.7.2012

8.    1.1.2012 - לתקופה בלתי    מסויימת

1.    182/2012

2.    13.6.2012

3.    אוניברסיטת חיפה,

ארגון הסגל האקדמי הזוטר

4.    חינוך

5.    סגל זוטר

6.    תנאי עבודה

7.    24.7.2012

8.    1.10.2010 - 30.9.2014

1.    183/2012

2.    1.7.2012

3.    קונקס ירושלים (רכבת קלה),

הסתדרות החדשה - איגוד עובדי התחבורה

4.    הובלה יבשתית

5.    נהגים

6.    תנאי עבודה ושכר

7.    24.7.2012

8.    1.1.2012 - 30.6.2015

1.    184/2012

2.    16.5.2012

3.    תנובה אגודה שיתופית לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע״מ,

הסתדרות החדשה / המעו״ף

4.    תעשיית מזון

5.    עובדים קבועים

6.    תוספות שכר

7.    22.7.2012

8.    1.7.2011 - 31.12.2014

1.    185/2012

2.    16.5.2012

3.    תנובה אגודה שיתופית לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע״מ,

הסתדרות החדשה / המעו״ף

4.    תעשיית מזון

5.    כלל העובדים למעט דור ב' וחוזים אישיים

6.    כללי התנהגות ומשמעת

7.    22.7.2012

8.    16.5.2012 - לתקופה בלתי    מסויימת 1 2 3 4 5 6 7 8

ילקוט הפרסומים 6473, כ״ו באלול התשע״ב, 13.9.2012 6420

1

   186/2012

2

   10.6.2012

3

   המרכז הרפואי שערי צדק, הסתדרות החדשה/ המעו״ף/ביוכימאים מיקרובילוגיים

4

   שירותי בריאות

5

   עובדי מעבדה

6

   תוספת שכר

7

   25.7.2012

8

   10.6.2012 - לתקופה בלתי מסויימת