גיליון 6482 עמוד 16 מתאריך 17/10/2012דנירו שאט בע״מ

(ח׳׳פ 51-417753-4)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 6.12.2012, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' אילון 26, קרית ביאליק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

טוביה אזולאי, מפרק

אדמונד בלוט בע״מ

(ח”פ 51-410833-1)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 6.12.2012, בשעה 10.30, ברח' אליהו הנביא 6, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

בשיר ח׳ורי, מפרק

נ.ח. שיווק גלאט ירושלים חלק למהדרין בע״מ

(ח״פ 51-331642-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 6.12.2012, בשעה 10.00, אצל מילמיט שיווק בע׳׳מ, רח' אבא אחימאיר 22, פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יורם בן שימול, מפרק

לנגפורד ארט גלס בע״מ

(ח”פ 51-176784-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 12.12.2012, בשעה 18.00, ברח' לוחמי הגיטאות 13, גבעת שמואל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ג'רמי לנגפורד, מפרק

סוריאנו קונברז׳נס בע״מ

(ח״פ 51-457064-7)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 17.12.2012, בשעה 9.00, במשרד המפרקת, רח' סוקולוב 48, רמת השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גילה קונפינו, עו״ד, מפרקת

נעמי ומיכאל שיווק מקוון בע״מ

(ח״פ 51-452753-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 17.12.2012, בשעה 9.00, במשרד המפרקת, רח' סוקולוב 48, רמת השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גילה קונפינו, עו״ד, מפרקת

שלוש בי קפיטל בע״מ

(ח״פ 51-359478-8)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 24.12.2012, בשעה 17.00, ברח' השרף 45, רמת השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק זקס, עו״ד, מפרק

אחים סמעאן יוסף חברה לבניין אינסטלציה ועבודות פיתוח בע״מ

(ח״פ 51-067807-1)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 30.12.2012, בשעה 10.00, במשרד המפרק, כפר ראמה 30055, שכונה מערבית, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שאדי חנא, עו״ד, מפרק

ילקוט הפרסומים 6482, א' בחשוון התשע״ג, 17.10.2012