גיליון 6482 עמוד 17 מתאריך 17/10/2012בתי יציקה וולקן בע״מ

(ח׳׳פ 001174-3- 52)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, בשעה 10.00, במשרדי גרינסטון תעשיות בע׳׳מ, רח' הארבעה 21, קומה 17, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עופר נווה, מפרק

מירונים בע״מ

(ח”פ 51-202423-3)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, ברח' כהנמן 129, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

בנימין רוטנברג, מפרק

נוטוקס בע״מ

(ח”פ 51-236257-5)

(בפירוק מרצון על ידי נושים)

הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפת נושים של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 25.11.2012, בשעה 17.00, במשרד עו׳׳ד המבורגר עברון ושות', רח' ברקוביץ 4, תל אביב.

על סדר היום: פירוק מרצון של החברה, הגשת דו׳׳ח על מצב עסקיה ובחירת מפרק מטעם הנושים.

דורון נבו, דירקטור

עטרת לבריאות בע״מ

(ח”פ 51-195026-3)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 22.11.2012, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' השקדים 13, כפר תבור, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק שלומוביץ, מפרק

אלום בן דוד - תעשיות אלומניום בע״מ

(ח”פ 51-347876-8)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 22.11.2012, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' כיתרון 53/4, צור הדסה 99875, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף בן דוד, מפרק

גרינטופ גינון בע״מ

(ח”פ 51-369619-5)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 22.11.2012, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' סיוון 3, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יניב יוקל, מפרק

אופקט טכנולוגיות בע״מ

(ח”פ 51-374275-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 22.11.2012, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' רותם 5, כפר ורדים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דב דורי, מפרק

ד״ר בן יקר - שירותי כירורגיה פלסטית בע״מ

(ח”פ 51-326834-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 22.11.2012, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' שפינוזה 7/2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ד׳׳ר יונה בן יקר, מפרק

265 ילקוט הפרסומים 6482, א' בחשוון התשע״ג, 17.10.2012