גיליון 6498 עמוד 2 מתאריך 18/11/2012רשימת היישובים בין 0 ל-40 ק״מ

טווח מקו הוברס )בק"מ(

טווח מדוייק (בק"מ)

מועצה

ישובים

0.2

אשכול

0 עד 7

כרם שלום

1.9

כיסופים

2.1

חולית

2.1

נירים

2.3

ניר עוז

2.3

סופה

3

עין השלושה

3.2

ניר יצחק

4.4

שדי אברהם

4.5

יתד

4.5

פריגן

4.6

בארי

ב.4

מגן

5.2

רעים

5.5

יבול

5.5

ישע

6

אבשלום

6.1

עמי עוז

6.2

דקל

6.4

מבטחים

6.5

עין הבשור

ב.6

תלמי יוסף

0.3

נתיב העשרה

ב.2

זיקים

2.9

חוף אשקלון

יד מרדכי

6.5

כרמיה

ב

גברעם

6.2

זמרת

6.3

כפר מימון

3.5

סעד

3.8

שדות נגב

עלומים

5.3

שובה

6.9

שוקדה

6.5

תושיה

0.9

נחל עוז

1.3

ארז

1.3

מפלסים

1.5

ניר עם

1.9

שער הנגב

כפר עזה

3.3

אור הנר

ב.3

גבים

5.4

יכיני

5.5

איבים

1.3

שדרות

שדרות

ילקוט הפרסומים 6498, 9 בכסלו התשע״ג, 18.11.2012 946