גיליון 6501 עמוד 88 מתאריך 20/11/2012מועד הדיון

תאריך 0ו כינוס

3(10. תיק ביהמ״ש

תיק

כנ״ר

כתורת

ת״ז

שם החייב/ת

08:30 16/09/13

1 !3/10/10

10־08־48980

65י33

רבינוביץ יהושע 87/2 ,חולון

498471יי

פלרמו ש! ושרה

09:00 06/03/13

03/18/10

03070-06-10

י3087

רבינוביץ יהושע 87/6 ,חולון

2^4^3^:16^^

פלרמו ו־גפשאיל

11/10/13 30:י0

00/30/10

10־^0־^03)10

92י30

מוסר 9/14 ,בת 0ם

00182001

צוניאשוילי פנחס

00:00 80/0*9/00

1 !3/30/10

10־09־32.02 0

03יי3

סירקין י/ק 1,גבעתיים

306:104^0^

יקירן סרגיי

80:00 00/00/00

23/10/10

10־08־8^32

3418518

היסמנן 48/0 ,תיו 1-2ביב ייפו

^830^180^4

אילצינסקי סמדר

88: 30 17/10/13

10/י1/י 0

10־00־84246

733י3

הרי גלעד 28/0,הרצללה

60^^03^^

קרד/ייס דררר

09:30 10/00/13

1‘8/30/10

10־06־40872

33834

אפטר 0/ 12 ,תל אבי:!: - יפו

0268^4^4^

ק ריב כרמית

08/07/13 0י:08

14/10/10

10־00־40803

24י33

אפטר ס/ א1,תל אביב - יפו

;418^4^888

קרלב מייפאר

09:30 06/1l/13

01/19/10

10־02־202יי

33013

הב! ורד 6/4 ,גבעתיים

18080280

אריוה ליאור

88:30 0.3/18/13

^/^קס

10־05־31088

3^3^8

החלוצים 1/י,בני ברק

שבתאי ניר

08:00 04/00/0 0

23/30/10

10־10־^^130

34028

החימעץ 44/0,תל אס/ב - יפו

12818795

שמריץ נוו־י

08:30 24/10/13

8.3/10/10

10־00־0717 1

1י308

הערבה 10/7,חיהון

82490216

וירולבי יילוכו

08: 00 0 8/06/80

14/30/10

10־09־4239

4י384

רביבים 7/י1,הרצליה

22232409

שרף אילת הינדה

הדיונים יתקיימו בביהמ״ש המחוזי בתל אביב המועד להגשת תביעות חוב הינו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כינוס ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ״ש להורות על הפטר החייב רות לינקר-מזרחי,עו״ד, תל אביב

ומחוז חיפה

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון בביהמ״ש

מועד הדיון

תאריך צו כינוס

מס. תיק ביהמ״ש

תיק

כנ״ר

בתוגת

ת״ז

שם החייב/ת

10:00 30/10/13

19/10/10

10־08־11319

0b889

באשה אל־גרביה 0/0,באשה גרביה

04000429

אבו מוך אמיר

10:30 23/12/13

14/10/12

20735-09-12

25143

באקה אל-גרביה 0/0,באקה גרביה

34306902

אבו מוך סאמי

09:30 26/12/13

14/10/12

3725-08-12

26710

ירכא ת.ד 885,ירכא

59930545

אבו נימר נוהאד

10:30 30/12/13

18/10/12

22058-09-12

26738

מייסר ת.ד 67,מיסר

34311068

אבו עביד עאדל

10:00 26/12/13

14/10/12

31222-04-12

25326

כפר קרע 0/0,כפר קרע

54449889

אבו פני ח'ליל

10:30 26/12/13

15/10/12

31454-05-12

25834

שפרעם 0/0,שפרעם

20389599

אבו שאח סאלח

09:00 26/12/13

14/10/12

34969-09-12

27053

הגליל 17/7,כרמיאל

23953193

אבוטבול אבי

10:00 26/12/13

14/10/12

27781-08-12

26920

שד ירושלים 15/0,קרית ביאליק

31449796

אברגל שמואל

09:30 30/12/13

16/10/12

3222-08-12

26887

סילבר אבא הלל 107/22,חיפה

316647502

איסק אירית

ילקוט הפרסומים 6501, ו' בכסלו התשע׳׳ג, 20.11.2012 1144