גיליון 6503 עמוד 1 מתאריך 26/11/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ב בכסלו התשע״ג    6503    26 בנובמבר 2012

עמוד

הודעות לפי פקודת השותפויות בדבר -

רישום שותפויות (מ-1.4.2012 עד 6.5.2012)..............................................1186

הצטרפות שותף (מ-1.4.2012 עד 6.5.2012)................................................1187

פרישת שותף (מ-1.4.2012 עד 6.5.2012)..................................................1192

רישום שותפויות (מ-1.5.2012 עד 3.6.2012)..............................................1192

הצטרפות שותף (מ-1.5.2012 עד 3.6.2012)................................................1194

פרישת שותף (מ-1.5.2012 עד 3.6.2012)..................................................1209

רישום שותפויות (מ-1.6.2012 עד 1.7.2012)..............................................1212

הצטרפות שותף (מ-1.6.2012 עד 1.7.2012)................................................1213

פרישת שותף (מ-1.6.2012 עד 1.7.2012)..................................................1226

רישום שותפויות (מ-1.7.2012 עד 5.8.2012)..............................................1230

הצטרפות שותף (מ-1.7.2012 עד 5.8.2012)................................................1232

פרישת שותף (מ-1.7.2012 עד 5.8.2012)..................................................1246

רישום שותפויות (מ-1.8.2012 עד 2.9.2012)..............................................1257

הצטרפות שותף (מ-1.8.2012 עד 2.9.2012)................................................1258

פרישת שותף (מ-1.8.2012 עד 2.9.2012)..................................................1266

רישום שותפויות (מ-1.9.2012 עד 7.10.2012).............................................1271

הצטרפות שותף (מ-1.9.2012 עד 7.10.2012)...............................................1271

פרישת שותף (מ-1.9.2012 עד 7.10.2012).................................................1284