גיליון 6503 עמוד 2 מתאריך 26/11/2012הודעות לפי פקודת השותפויות

הודעות בדבר רישום שותפויות

תאריך יסוד

תאריך רישום

שם שותפות

מספר שותפות

17/04/2012

17/04/2012

אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'

54-024550-3

21/05/2007

23/04/2012

א.א. אולימפ אבטחה

54-024558-6

03/03/2012

15/04/2012

ARNOLD AND ארנולד אנד ג'קוב אינווסטמנט פרטנרשיפ JACOB INVESTMENT PARTNERSHIP

54-024562-8

14/11/2011

05/04/2012

חנן ליבנה - גלובוס

54-024563-6

19/03/2012

05/04/2012

רונקו תעשיות

54-024567-7

01/04/2012

30/04/2012

רפת ניר - מעון שותפות רפת

54-024583-4

02/05/2012

03/05/2012

השתתפויות מור - ניהול אחזקה

54-024591-7

05/04/2012

05/04/2012

BLAU בלאו קפיטל אבסולוט ריטרן פאנד,שותפות מוגבלת CAPITAL ABSOLUTE RETURN FUND, LIMITED

PARTNERSHIP

55-024510-4

02/04/2012

02/04/2012

BAIT בית וגג רחוב פנקס 12-14 רמת גן שותפות מוגבלת VEGAG 12-14 PINKAS ST' RAMAT GAN LIMITED

PARNERSHIP

55-024524-5

05/04/2012

05/04/2012

CATCH, BBW THE תופסת, בבו הסרט - שותפות מוגבלת FILM - LIMITED PARTNERSHIP

55-024547-6

17/04/2012

17/04/2012

A.G.I. א.ג.א. החזקות ( קניון עכו) , שותפות מוגבלת HOLDINGS (ACRE MALL) L.P

55-024548-4

23/04/2012

23/04/2012

MILESTONE SILK מיילסטון דרך המשי, שותפות מוגבלת ROAD, LIMITED PARTNERSHIP

55-024560-9

05/04/2012

05/04/2012

סאמיט אחזקות אנרגיה - שותפות מוגבלת

55-024564-1

05/04/2012

05/04/2012

קלישר נכסים ותקשורת - שותפות מוגבלת

55-024566-6

17/04/2012

17/04/2012

בית וגג רחוב הרב אוורבוך 5 רמת השרון,שותפות מוגבלת

BAIT VEGAG 5 HARAV AVERBUCH ST' RAMAT HASHARON LIMITED PARTNERSHIP

55-024568-2

18/04/2012

18/04/2012

CAPITALIS USA I שותפות מוגבלת I קפיטליס ארה״ב LIMITED PARTNERSHIP

55-024569-0

18/04/2012

18/04/2012

BAIT בית וגג רחוב השרון 31 הרצליה,שותפות מוגבלת VEGAG 31 HASHARON ST' HERZLIYA LIMITED

PARTNERSHIP

55-024570-8

30/04/2012

30/04/2012

NOY IR HABAHADIM נוי עיר הבהדים,שותפות מוגבלת LIMITED PARTNERSHIP

55-024573-2

22/04/2012

22/04/2012

TERRALAB VENTURES טרהלאב ונצ'רס שותפות מוגבלת LIMITED PARTNERSHIP

55-024574-0

19/04/2012

19/04/2012

NIELSEN נילסן אינובייט פאנד, שותפות מוגבלת INNOVATE FUND, LIMITED PARTNERSHIP

55-024575-7

ילקוט הפרסומים 6503, י״ב בכסלו התשע״ג, 26.11.2012 1186