גיליון 6503 עמוד 3 מתאריך 26/11/2012תאריך יסוד

תאריך רישום

שם שותפות

מספר שותפות

23/04/2012

23/04/2012

N.G.T - V.C. 2012 אן.ג'י.טי - וי.סי. 2012 שותפות מוגבלת LIMITED PARTNERSHIP

55-024577-3

29/04/2012

02/05/2012

HUNTING הפקת הסרט לצוד פילים - שותפות מוגבלת ELEPHANTS FILM PRODUCTION - LIMITED

PARTNERSHIP

55-024578-1

30/04/2012

30/04/2012

סאמיט אנרגיה גדולה 2 - שותפות מוגבלת

55-024580-7

הודעות בדבר הצטרפות שותף

תאריך הצטרפות

כתובת שותף

פרטי שותף

שם שותפות

מספר שותפות

28/10/2003

מנצור מעוז ת.ז. : XXXXXX589

עוז החלב

54-021532-4

28/02/2012

המסילה 18 נשר

י.מ. שובל 2000 הנדסה,בנין ויזמות בע"מ מ.תאגיד. : 512951518

א.א.א. רני צים ערד

54-024399-5

03/04/2012

אילת גולומב פלנר, חברת עורכי דין מ.תאגיד. : 514739150

אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'

54-024550-3

03/04/2012

אלעזר נחלון חברת עורכי דין מ.תאגיד. : 514739051

אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'

54-024550-3

03/04/2012

אפרת חוזה-אזרד, חברת עורכי

דין ,EFRAT HOZEH-AZRAD LAWYERS CO. מ.תאגיד. :

514739929

אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'

54-024550-3

03/04/2012

דניאל סקל, חברת עורכי דין

DANIEL SEKEL, LAWYERS 514739788 : .מ.תאגיד COMPANY

אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'

54-024550-3

03/04/2012

י.עטר, עו"ד מ.תאגיד. : 514739168

אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'

54-024550-3

03/04/2012

YOAV יואב הירש, חברת עורכי דין HIRSH, LAWYERS COMPANY

מ.תאגיד. : 514739093

אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'

54-024550-3

03/04/2012

מרידור, חברת עורכי דין מ.תאגיד. : 514739101

אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'

54-024550-3

03/04/2012

סברנסקי, חברת עורכי דין מ.תאגיד. : 514739473

אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'

54-024550-3

03/04/2012

פורטן - חברה לעריכת דין מ.תאגיד. : 513265165

אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'

54-024550-3

03/04/2012

קרן היסוד 36 ירושלים

צבי אגמון - משרד עורכי דין ZVI

AGMON - LAW OFFICES

מ.תאגיד. : 513258913

אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'

54-024550-3

03/04/2012

הבושם 27/1 מבשרת ציון

איל ד. מאמו עורכי דין מ.תאגיד. : 514389469

אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'

54-024550-3

03/04/2012

אורי שורק, חברת עורכי דין מ.תאגיד. : 514739465

אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'

54-024550-3

1187 ילקוט הפרסומים 6503, י״ב בכסלו התשע״ג, 26.11.2012