גיליון 6513 עמוד 22 מתאריך 16/12/2012״שוב: הרצליה רחוב: ׳דיג ״שוב: הרצליה רחוב: החלוץ ״שוב: הרצליה רחוב: סירקין ״שוב: הרצליה רחוב: חברון ״שוב: הרצליה רחוב: בן גוריון ״שוב: הרצליה רחוב: קלישר ״שוב: הרצליה רחוב: ויצמן ״שוב: הרצליה רחוב: סוקולוב ״שוב: הרצליה רחוב: ההגנה ״שוב: הרצליה רחוב: הבנים ״שוב: הרצליה רחוב: קהילת ציון ״שוב: הרצליה רחוב: ההסתדרות ״שוב: הרצליה רחוב: הנשיא יצחק בן צבי ״שוב: הרצליה רחוב: בזל ״שוב: הרצליה רחוב: רמת ים ״שוב: הרצליה רחוב: החרצית ״שוב: הרצליה רחוב: השומר

1.    גוש 6519 חלקה 45 - רחוב יודפת 7 - משכן האמנים

2.    גוש 6520 חלקות 16,33 - רחוב נורדאו 1

3.    גוש 6520 חלקה 15-רחוב נורדאו 3

4.    גוש 6520 חלקה 25 - רחוב נורדאו 20 - בית דבור

5.    גוש 6520 חלקה 60 - רחוב ברנדייס 6 - בית ספר ברנדייס, מגדל מים

6.    גוש 6521 חלקות 23,68 - רחוב פנחס רוזן 23 - מגדל מים

7.    גוש 6527 חלקות 29,70 - רחוב הרב קוק 93 -הבאר הראשונה

8.    גוש 6528 חלקה 76-רחוב בני בנימין 20

9.    גוש 6528 חלקה 116 - רחוב בני בנימין 32 -בית פורין

10.    גוש 6529 חלקה 38 - רחוב הנדיב 33 - בית פרלין

11.    גוש 6529 חלקה 42 - רחוב הנדיב 25, יהודה הלוי 1

12.    גוש 6529 חלקה 78 - רחוב הנדיב 29 - בית פרידמן.

13.    גוש 6530 חלקה 52 - רחוב הנדיב 14 - בית רוזנפלד (בית הרופאים)

14.    גוש 6530 חלקה 73 - רחוב בני בנימין 8 - בית רדושיצקי

15.    גוש 6530 חלקה 74 - רחוב בני בנימין 6 -בריכת המים

16.    גוש 6530 חלקה 75 - רחוב בני בנימין 4 - בית טוביס

17.    גוש 6530 חלקה 76- רחוב בני בנימין 2- בית נטר

18.    גוש 6530 חלקה 86 - רחוב טשרניחובסקי 4 -קופת חולים

19.    גוש 6530 חלקות 254,255 - רחוב הנדיב 8 -בית צייזיק (בית ראשונים, גן ראשונים)

20.    גוש 6530 חלקה 260 - רחוב ׳.ל. גורדון 13,15, רחוב החלוץ 13 - בית יחיאל׳

21.    גוש 6531 חלקה 20 - מתחם רחובות סירקין וחברון - הבאר השנייה

22.    גוש 6531 חלקה 38 - רחוב השומר 4

23.    גוש 6531 חלקה 82 - רחוב בן גוריון 9, חברון 1

24.    גוש 6532 חלקה 118 - רחוב קלישר 3

25.    גוש 6533 חלקות 157,238 - רחוב ויצמן 28, ריינס 1 - בית מיליקובסקי

26.    גוש 6534 חלקות 68,69 - רחוב ויצמן 14 - בית ספר ויצמן ומגדל המים

27.    גוש 6537 חלקות 6,7,35 - רחובות סוקולוב וההגנה - גן בן שפר

28.    גוש 6538 חלקה 18 - רחוב הבנים 11,13 -בתי סוכנות

29.    גוש 6538 חלקה 118 - רחוב הבנים 4 - בית יד לבנים, רחבת יד לבנים

30.    גוש 6538 חלקה 119 - רחוב בן גוריון 31 -הבאר השלישית

31.    גוש 6540 חלקה 8 - רחוב קהילת ציון 29 - בית הופברג

32.    גוש 6546 חלקה 186 - רחוב ההסתדרות 4 -בית הלפרין (בית איסר הראל)

33.    גוש 6593 חלקות 6,7 - מחלף הסירה - קיר כורכר

34.    גוש 6664 חלקה 83 - ומגדל מים

35.    גוש 6668 חלקות 327,348,349 - רחוב הנשיא בן צבי 104 - גן וריסלנד, מגדל ובאר מים

36.    גוש 6668 חלקות 352,353,1008

37.    גוש 6668 חלקות 891,892 - רחוב רמת ים 6 -בית צירות קובה

38.    גוש 6668 חלקות 1374,1375 - רחוב רמת ים 4 - מלון השרון (האגף הדרומי ובריכת השחייה)

39.    גוש 6669 חלקה 563 - רחוב הנשיא בן צבי -מגדל ובאר מים

40.    גוש 6670 חלקה 283 - רחובות החרצית וגולדה מאיר - חורשת האקליפטוסים

41.    גוש 6669 חלקה 560- מגדל מים

42.    גוש 6673 חלקה 10 - ומגדל מים

43.    המרכז הבין-תחומי- מאמן כוונות ומגדל מים

44.    גוש 6668 חלקה 415- שדרת הפיקוסים בשדרות יצחק בן צבי

השינויים המוצעים:

לקבוע תנאים להוצאת היתרים לפי סעיף 78 לחוק כמפורט להלן:

1.    לא תותר הריסת הבניין או כל חלק ממנו.

2.    לא תותר בנייה לרבות שיפוצים, תוספות, תיקונים וכיוצ״ב למעט שיפוצים להסרת תוספות או לשמירה על בטיחות המבנה- בכפוף לתנאים הבאים:

2.1    חוו״ד ועדת השימור העירונית.

2.2    הכנת תיק תייעוד עפ״י הנחיות מנהל התכנון.

2.3    חוו״ד מהנדס העיר על פי סעיף 14 א' לתוספת הרביעית בחוק התכנון והבנייה.
ילקוט הפרסומים 6513, ג' בטבת התשע״ג, 16.12.2012 1542