גיליון 6513 עמוד 47 מתאריך 16/12/2012בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר׳׳ק 7359-11-12

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת מ. מועין אל עלי שיש-גרניט אבן בע״מ.

והמבקש: מוחמד אבו ריא, ע״י ב״כ עו״ד ויסאם בדארה, ת׳׳ד 2132, סחנין 30810, נייד 050-5667326, פקס' 04-9040482.

נמסרת בזה הודעה, כי הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 28.1.2013, בשעה 9.45.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 14.00 ביום

26.12.2012.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

ויסאם בדארננה, עו״ד בא כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר״ק 42441-09-12

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת פרימיום אירועים בע״מ, ח״פ 51-380066-4.

והמבקש: איתן דוילה, ת״ז 35839430, ע״י ב״כ עו״ד שי דדוש,

רח' התע״ש 20, כפר סבא 44425.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 24.7.2011 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

12.2.2013, בשעה 10.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל או בפקס' 09-7677144, לא יאוחר משעה 14.00 ביום 31.5.2012.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

שי דדוש, עו״ד בא כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר״ק 12700-11-12

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת טעמים וגבעולים בע״מ, ח״פ 51-390189-2.

והמבקשת: החברה עצמה, ע״י ב״כ עו״ד שאול קוטלר, ממשרד קוטלר, עורכי דין, רח' ויצמן 2, תל אביב 64239, טל' 03-6935644, פקס' 03-6955565.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7.11.2012 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

2.1.2013,    בשעה 8.45.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 12.00 ביום 26.12.2012.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

שאול קוטלר, עו״ד בא כוח המבקשת

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר״ק 46678-11-12

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת א.פ.י.ק רשתות בע״מ (בפירוק), ח״פ 51-315035-9.

והמבקשת: חברת אייס אוטו דיפו בע״מ (בפירוק), ח״צ 51-173929-4, ע״י ב״כ עו״ד אמיר פלמר - מנהל מיוחד של החברה, מדרך בן גוריון 1 (מגדל ב.ס.ר 2, קומה 25), בני ברק 51201, טל' 03-3730630, פקס' 03-3730650; ורו״ח בועז גזית, מנהל מיוחד של החברה, מרח' השלושה 2, תל אביב 61092, טל' 03-6396392, פקס' 03-6396394.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 25.11.2012 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

30.1.2013,    בשעה 10.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 10.00 ביום 23.1.2013.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אמיר פלמר, עו״ד    בועז גזית, רו״ח

מנהלים מיוחדים

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר״ק 46743-11-12

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת ירון קופל ייזום והשקעות בע״מ, ח״פ 51-314111-9.

והמבקשת: חברת אייס אוטו דיפו בע״מ (בפירוק), ח״צ 51-173929-4, ע״י ב״כ עו״ד אמיר פלמר - מנהל מיוחד של

1567 ילקוט הפרסומים 6513, ג' בטבת התשע״ג, 16.12.2012