גיליון 6521 עמוד 1 מתאריך 30/12/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ז בטבת התשע״ג    6521    30 בדצמבר 2012

עמוד

מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה בקופות

החולים לשנות התקציב 2011 עד 2013................... 1932

תיקון למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של המשרד להגנת הסביבה במוסדות ציבור

העוסקים בהגנה על בעלי חיים.................................. 1934

הודעה בדבר בקשות לרישיון לכהן כנוטריון לפי חוק

הנוטריונים..................................................................................... 1934

עמוד

הודעה על מועד מיוחד לבחינה מקצועית א' בשל מבצע "עמוד ענן" לפי תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות

(בקשה לרישיון, בחינות, התמחות ואגרות)........... 1940

הודעה בדבר עדכון סכומים לפי חוק שירותי תעופה

(פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) 1941 הודעות מאת הציבור.......................................................................... 1942