גיליון 6531 עמוד 2 מתאריך 15/01/2013


הודעה על מינוי חשבים מלווים

לפי תקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות), התש”ל-1970 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 26ב לתקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות), התש׳׳ל-1970י, ולאחר שניתנה למועצות הדתיות שלהלן הזדמנות להשמיע את טענותיהן ומשנתקיימו הנסיבות האמורות בתקנת משנה (0(3) לתקנה האמורה, מונו חשבים מלווים, כמפורט להלן:

תקופת המינוי

עד יום

מיום

מס' זהות

שם

המועצה הדתית

כ״ח בטבת התשע״ד (31 בדצמבר 2013)

י״ט בטבת התשע״ג (1 בינואר 2013)

000294215

אברהם יהודיוף

אור יהודה

כ״ח בטבת התשע״ד (31 בדצמבר 2013)

י״ט בטבת התשע״ג (1 בינואר 2013)

008963027

יעקב קופרברג

אזור

כ״ח בטבת התשע״ד (31 בדצמבר 2013)

י״ט בטבת התשע״ג (1 בינואר 2013)

014637193

אריה ברסקי

אילת

כ״ח בטבת התשע״ד (31 בדצמבר 2013)

י״ט בטבת התשע״ג (1 בינואר 2013)

023427800

אעלימי לואי

אליכין

כ״ח בטבת התשע״ד (31 בדצמבר 2013)

י״ט בטבת התשע״ג (1 בינואר 2013)

023878176

עובד בן דוד

בני עי״ש

כ״ח בטבת התשע״ד (31 בדצמבר 2013)

י״ט בטבת התשע״ג (1 בינואר 2013)

054893763

יואב בן דור

בנימינה-גבעת עדה

כ״ח בטבת התשע״ד (31 בדצמבר 2013)

י״ט בטבת התשע״ג (1 בינואר 2013)

052644671

יורם אברמזון

בת ים

כ״ח בטבת התשע״ד (31 בדצמבר 2013)

י״ט בטבת התשע״ג (1 בינואר 2013)

054966619

יעקב גינזבורג

גבעת זאב

כ״ח בטבת התשע״ד (31 בדצמבר 2013)

י״ט בטבת התשע״ג (1 בינואר 2013)

023878176

עובד בן דוד

גבעתיים

כ״ח בטבת התשע״ד (31 בדצמבר 2013)

י״ט בטבת התשע״ג (1 בינואר 2013)

007246341

אבנר וקסלבאום

גן יבנה

כ״ח בטבת התשע״ד (31 בדצמבר 2013)

י״ט בטבת התשע״ג (1 בינואר 2013)

057236309

אליהו ברבי

גני תקוה

כ״ח בטבת התשע״ד (31 בדצמבר 2013)

י״ט בטבת התשע״ג (1 בינואר 2013)

008963027

יעקב קופרברג

דימונה

כ״ח בטבת התשע״ד (31 בדצמבר 2013)

י״ט בטבת התשע״ג (1 בינואר 2013)

007246341

אבנר וקסלבאום

הרצליה

כ״ח בטבת התשע״ד (31 בדצמבר 2013)

י״ט בטבת התשע״ג (1 בינואר 2013)

023460348

אליאס בכית

חדרה

כ״ח בטבת התשע״ד (31 בדצמבר 2013)

י״ט בטבת התשע״ג (1 בינואר 2013)

014637193

אריה ברסקי

חולון

כ״ח בטבת התשע״ד (31 בדצמבר 2013)

י״ט בטבת התשע״ג (1 בינואר 2013)

025742214

אפרים סיני

חיפה

כ״ח בטבת התשע״ד (31 בדצמבר 2013)

י״ט בטבת התשע״ג (1 בינואר 2013)

058707456

רוחמה סלמן

חצור

כ״ח בטבת התשע״ד (31 בדצמבר 2013)

י״ט בטבת התשע״ג (1 בינואר 2013)

023427800

אעלימי לואי

טבריה

כ״ח בטבת התשע״ד (31 בדצמבר 2013)

י״ט בטבת התשע״ג (1 בינואר 2013)

058707456

רוחמה סלמן

יבנאל

כ״ח בטבת התשע״ד (31 בדצמבר 2013)

י״ט בטבת התשע״ג (1 בינואר 2013)

058707456

רוחמה סלמן

יבנה

י ק׳׳ת התש׳׳ל, עמ' 1721; התשס׳׳ח, עמ' 1241.

ילקוט הפרסומים 6531, ד' בשבט התשע״ג, 15.1.2013 2160