גיליון 6532 עמוד 1 מתאריך 17/01/2013רשומות

ילקוט

ו' בשבט התשע״ג


הפרסומים

6532    17 בינואר 2013

עמוד

הודעה בדבר תכניות הימורים למרוצי סוסים לפי חוק להסדר ההימורים בספורט...............2224