גיליון 6538 עמוד 1 מתאריך 24/01/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ג בשבט התשע״ג    6538    24 בינואר 2013

עמוד

הודעה על בחינות לפי תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי

השקעות (בקשה לרישיון, בחינות, התמחות ואגרות).............................................. 2428

הודעה על תיקון תנאים בהחלטות על מיזוג חברות לפי חוק ההגבלים העסקיים.......................... 2429

הודעות בתי הדין הרבניים....................................................................... 2432

הודעות לפי חוק הצהרות מוות.................................................................... 2438

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט.......................................................... 2439

הודעות מאת הציבור............................................................................ 2445