גיליון 6544 עמוד 40 מתאריך 06/02/2013בבית המשפט המחוזי בבאר שבע בבית המשפט המחוזי מרכז

פר׳׳ק 22066-01-13

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

ובעניין פירוק חברת א.ג.ע. בתי קפה (ר״ג) בע׳׳מ, ה״פ 51-229626-0.

והמבקשים: סתיו בן אור ואח', ע״י ב״כ עו״ד ליזה חדש ו/או יובל ארד ו/או תומר דוד, מרח' בן גוריון 2, מגדל ב.ס.ר 1 (קומה 18), רמת גן 52573, טל' 03-6197688, פקס' 03-6198196.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13.1.2013 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

12.3.2013, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 12.00 ביום 3.3.2013.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

יובל ארד, עו״ד בא כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי מרכז

פש״ר 25849-01-13

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

ובעניין פירוק חברת אבנש יעוץ וניהול בע״מ, ח״פ 51-369812-6.

והמבקשים: אבנר לם ואח', ע״י ב״כ עו״ד אורי רפאל,

מרח' גיבורי ישראל 5א, ת״ד 8834, נתניה, טל' 09-8623636, פקס' 09-8623634.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13.1.2013 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

19.3.2013, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 16.00 ביום 15.3.2013.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אורי רפאל, עו״ד בא כוח המבקשים

פר״ק 18506-11-12

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

ובעניין פירוק חברת ה.א.ל. ערד 2000 (1999) קבלנות ויזמות בע״מ, ח״פ 51-276172-7.

והמבקש: עו״ד דורון טישמן, בתפקידו ככונס נכסים קבוע של החברה, ממשרד עורכי דין טישמן-פריצקי-לוין, צדוק ושות', רח' הארבעה 10, ת״ד 20609, תל אביב 61205.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 11.11.2012 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 17.3.2013, בשעה 9.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

דורון טישמן, עו״ד בא כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר״ק 1088-12-12

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

ובעניין פירוק חברת זנית סולר בע״מ, ח״פ 51-383695-7.

והמבקשים: גלעד אדמית ו-13 עובדי החברה, ע״י ב״כ עו״ד אופיר רונן ו/או שרון סעדיה-מילגרום ו/או נעמה זיגדון, מרח' אבן גבירול 52, תל אביב 64364, טל' 03-6911808, פקס' 03-6964670.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2.12.2012 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

17.3.2013, בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 12.00 ביום 10.3.2013.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אופיר רונן, עו״ד בא כוח המבקשים

2654    ילקוט הפרסומים 6543, כ״ה בשבט התשע״ג, 5.2.2013