גיליון 6559 עמוד 14 מתאריך 07/03/2013נמסרת בזה הודעה, כי ביום 28.11.2012 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 9.4.2013, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ׳׳ל, לא יאוחר משעה 14.00, ביום 2.4.2013.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

זיאד אלשייך, עו״ד בא כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

פר׳׳ק 11231-02-13

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת א.י. לוי יזמות בע׳׳מ, ח״פ 51-460127-7.

והמבקש: ניסים עוזיאל, ת״ז 027911940, ע״י ב״כ עו״ד אורי שאבי, מדרך מנחם בגין 132, תל אביב, טל' 03-6961402, פקס' 03-6096269.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6.2.2013 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

4.4.2013,    בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל, לא יאוחר משעה 12.00, ביום

24.3.2013.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אורי שאבי, עו״ד בא כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

פר״ק 14598-02-13

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת אירוסוויט אירליינס, ח״פ 56-001457-3.

והמבקשים: מרינה קושניר, ת״ז 323424366, ואח', ע״י ב״כ עו״ד לב שניידר, ממור סטולר & לב שניידר, משרד עורכי דין, רח' אחד העם 27, תל אביב 65202.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7.2.2013 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

10.4.2013,    בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל, לא יאוחר מיום

10.3.2013,    בשעה 8.30.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

לב שניידר, עו״ד בא כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר״ק 31880-01-13

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת יפו 81 (1995) בע״מ, ח״פ 51-214895-8,

מרח' דרך היין 1, זכרון יעקב 30900.

והמבקשים: 1. עו״ד נשר נפתלי, בתפקידו כנאמן על נכסי החייב חיים מירז, ת״ז 044048130, מרח' שמריהו לוין 4, חיפה 33101, טל' 04-8677567, פקס' 04-672990; 2. עו״ד חזי חכם, בתוקף תפקידו ככונס נכסים על מניותיו של עמוס הופמן, ת״ז 005078239, מרח' הרצל 23ב, חדרה 38204, טל' 04-6344080, פקס' 04-6344081. 3. יובל גולדשטיין, ת״ז 058466664, מרח' דרך היין 1, זכרון יעקב 30900.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 16.1.2013 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

22.4.2013,    בשעה 9.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל, לא יאוחר מיום

15.4.2013,    בשעה 12.00.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

נפתלי נשר, עו״ד בא כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר״ק 4562-02-13

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת עבאס חסן עבודות עפר ופיתוח בע״מ,

ח״פ 51-262922-1.

והמבקשת: חברת ש.ע.מ ויצמן בע״מ, ח״פ 51-307950-9,

ע״י ב״כ עו״ד מרדכי מיכאלי ואח', מדרך מנחם בגין 23, מגדל לוינשטיין, קומה 12, תל אביב 66184, טל' 03-5604534, פקס' -03 5606464.

ילקוט הפרסומים 6559, כ״ה באדר התשע״ג, 7.3.2013 3208