גיליון 6559 עמוד 23 מתאריך 07/03/2013א.י. דור מסעדות סיניות בע״מ

(ח״פ 51-430110-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 30.4.2013, בשעה 15.40, ברח' בן צבי 12/14, קרית מוצקין, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שחברי עבד אלגני, עו״ד, מפרק

מ.י. קשרים נדל״ן והשקעות בע״מ

(ח״פ 51-307964-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 30.4.2013, בשעה 12.30, אצל משרד המפרק, רח' פינסקר 16, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ששי לוי, עו״ד, מפרק

מצליח השקעות בע״מ

(ח”פ 51-431624-9)

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 30.4.2013, בשעה 9.00, במשרדה הרשום של החברה, רח' הרשת 15, בת ים.

על סדר היום: דוח של מפרק החברה בדבר ניהול פירוק החברה.

אמיתי מצליח, מפרק

סיליקון גרפיקס מערכות מחשב בע״מ

(ח״פ 51-132375-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 1.5.2013, בשעה 17.30, במלון The Westin Grand Frankfurt בכתובת Konrad Adenauer Strasse 7 Frankfurt, 60313 Germany. לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אשר דובב, עו״ד, מפרק

אס.ג'י.איי ריסרץ' (ישראל) בע״מ

(ח״פ 51-123347-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 1.5.2013, בשעה 17.00, במלון The Westin Grand Frankfurt בכתובת 7 Konrad Adenauer Strasse Frankfurt, 60313 Germany. לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אשר דובב, עו״ד, מפרק

פולט איתן שירותי תכנון עסקי בע״מ

(ח״פ 51-165643-1)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 1.5.2013, בשעה 10.00, במשרד עו׳׳ד יצחק שויגר, רח' המגינים 14, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

פולט איתן, מפרקת

רחל מרום בע״מ

(ח״פ 51-215972-4)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 1.5.2013, בשעה 10.00, ברח' ויצמן 182, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רחל מרום, מפרקת

איי.אל.אס מערכות נעילה תעופתיות בע״מ

(ח״פ 51-318236-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 2.5.2013, בשעה 10.00, ברח' הארבעה 21, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מורן חביב, עו״ד, מפרק 3217

ילקוט הפרסומים 6559, כ״ה באדר התשע״ג, 7.3.2013