גיליון 6559 עמוד 24 מתאריך 07/03/2013נס-נורדיה סנטר בע״מ

(ח״פ 51-168721-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 5.5.2013, בשעה 12.00, ברח' הרצל 7, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רועי דניאל, עו״ד, מפרק

שמש אברהם חברה להשקעות ובנין בע״מ

(ח״פ 51-130347-1)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 6.5.2013, בשעה 10.30, ברח' יהודה הלוי 23, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלמוג דורון, עו״ד, מפרק

אלקטרה - ידיעות אינטרנט בע׳׳מ

(ח"פ 51-460466-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 12.4.2013, בשעה 17.00, ברח' מנחם בגין 11, רמת גן 52521, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה אידלמן, מפרק

דטה דומיין (ישראל) בע׳׳מ

(ח״פ 51-405346-1)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 14.4.2013, אצל אי אם סי קומפיוטר סטורג' סיסטמס (מכירות ושירותים) בע"מ, דרך אם המושבות 94, פתח תקוה 49513, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דורון אפנשטיין, מפרק

שגיא וקסלמן, מפרק

3218_ילקוט הפרסומים 6559, כ”ה באדר התשע״ג, 7.3.2013

המחיר 9.72 שקלים חדשים    0334-3030 ISSN    סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי


אדי שן (999ו) בע״מ

(ח״פ 51-273447-6)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 8.5.2013, בשעה 16.00, במשרד המפרקת, רח' המלך ג'ורג' 38, בית ז'בוטינסקי, קומה 5, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עינבל לוי-גבע, עו"ד, מפרקת

ב.א.מ. - ארועים בע״מ

(ח״פ 51-262533-6)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 2.6.2013, בשעה 16.00, ברח' רוטשילד 45, ראשון לציון 75266, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

י.כהן ושות' מהנדסים יועצים בע״מ

(ח"פ 51-058433-7)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 15.4.2013, בשעה 10.00, ברח' שדרות הרצל 14/16, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק כהאן, מפרק

אקס-פרו דיזיין בע״מ

(ח״פ 51-411188-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 12.2.2013, לאחר שכל החברים ויתרו על הודעה מוקדמת של 21 ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליאורה גלבוע, ת"ז XXXXXX469, מרח' המגינים 9, פרדס חנה-כרכור, למפרקת החברה.

ליאורה גלבוע, מפרקת