גיליון 6564 עמוד 28 מתאריך 14/03/2013הנ״ל תתכנס ביום 15.4.2013, בשעה 15.00, ברח' דרור 10, כפר ורדים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

זיו רותם בר, מפרק

אינטרקלאב מערכות תוכנה בע׳׳מ

(ח׳׳פ 51-236788-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 17.4.2013, בשעה 12.00, במשרד חברת סמארטלי בע׳׳מ, רח' ברקת 10, פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

זהר מאיר, מפרק

נטריידר מערכות אלקטרוניות בע׳׳מ

(ח”פ 51-400616-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 18.4.2013, בשעה 10.00, במשרדי החברה, רח' ז'בוטינסקי 138, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רותם לי, מפרק

לירון הנדסה וקבלנות בנין בע׳׳מ

(ח״פ 51-132574-8)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 17.4.2013, בשעה 11.00, אצל עו׳׳ד דליה גליק, רח' בן גוריון 2, מגדלי בסר 1, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרקים, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יניב עמינדב אסף שקולניק

מ פ ר ק י ם

ויגי יזמות והשקעות בע׳׳מ

(ח”פ 51-289601-0)

(בפירוק מרצון)

הנ׳׳ל תתכנס ביום 29.4.2013, בשעה 11.00, במשרדי עו׳׳ד מנחם קליין, רח' סירקין 15, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שמואל ויגיסר, מפרק

פולז בוטיק בע׳׳מ

(ח”פ 51-414142-3)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 1.5.2013, בשעה 10.00, ברח' המדע 3, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורי בסט, עו״ד, מפרק

שיא הפריחה הצבעונית בע׳׳מ

(ח״פ 51-364797-4)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 1.5.2013, בשעה 16.00, במשרד עו״ד אסנת נווה ושות', רח' קויפמן 4, בית שרבט, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שירלי לשם ליאור, מפרקת

צבי כהן השקעות בע׳׳מ

(ח״פ 51-456230-5)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 1.5.2013, בשעה 13.00, במשרד המפרק, דרך הים 2, חבצלת השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

בנימין רגב, עו״ד, מפרק

צבי כהן ניהול בע״מ

(ח״פ 51-457486-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

ילקוט הפרסומים 6564, ג' בניסן התשע״ג, 14.3.2013 3566

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

[נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה