גיליון 6565 עמוד 34 מתאריך 19/03/2013נמסרת בזה הודעה, כי ביום 31.1.2013 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

1.5.2013,    בשעה 9.30.

כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משעה 9.30, ביום

24.4.2013,

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

שי אליאס, עו״ד ברק טל-אור, עו״ד ה מ ב ק ש י ם

בבית המשפט המחוזי מרכז

פש׳׳ר 16778-11-11

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת יובל אורון פרוייקטים בע׳׳מ, ח״פ 51-367649-4,

והמבקשים: דן גליק ואח', ע״י ב״כ עו״ד גוהר ראובן-חזן,

מרח' טלר 15, רחובות 76444, טל' 08-9460259, פקס' 08-9315572.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 9.11.2011 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

9.4.2013,    בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

גוהר ראובן-חזן, עו״ד באת כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר״ק 46351-11-12

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת פינוקט שיווק בגדי ילדים 2002 בע״מ,

והמבקשים: 1. מעיין בסנוסוף, ת״ז 301723169. 2. מרים קלאורה, ת״ז 034939751. 3. מרסל צרפתי, ת״ז 012379079. 4. מרים גרין, ת״ז 068882182. 5. רותי איסקיריק, ת״ז 052753019. 6. רינה אמסלם, ת״ז 055690721. 7. דרורה שפירא, ת״ז 006616387. 8. סבטלנה פרטמן, ת״ז 311630271. 9. לירז הלל, ת״ז 031822562, ע״י ב״כ עו״ד י' בלומנפלד ו/או ש' בלומנפלד ו/או ר' אוזן ו/או ח' רוימי, מרח' אלנבי 25א, חיפה 33092, טל' 04-8534239/40, פקס' 04-8534150.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 25.11.2012 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

9.4.2013,    בשעה 13.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל, לא יאוחר משעה 9.00 ביום 3.4.2013.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

י' בלומנפלד, עו״ד בא כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר״ק 13667-02-13

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת א.א.ל. מערכות בטיחות בע״מ, ח״פ 51-433100-8.

והמבקשים: סרגיי מורוזוב ואח', ע״י ב״כ עו״ד סבטלנה קצפ טפליצקי, מרח' פינסקר 12, פתח תקוה, טל' 077-3424100, פקס' 077-3424104.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7.2.2013 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

10.4.2013,    בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 12.00 ביום 24.3.2013.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

סבטלנה קצפ טפליצקי, עו״ד באת כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר״ק 14120-02-13

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת שיווק ברסלר בע״מ, ח״פ 51-097074-2, והמבקש: עו״ד ערן קאופמן, המפרק הזמני, ממשרד עורכי דין קאופמן ושות', או ב״כ ענבר פטר-קאופמן ו/או איתן קאופמן ו/ או סטאס שוורצמן, משד' שאול המלך 39, תל אביב 64928, טל' 03-6098040, פקס' 03-6098050.

ילקוט הפרסומים 6565, ח' בניסן התשע״ג, 19.3.2013 3620