גיליון 6614 עמוד 28 מתאריך 24/06/2013אנך חשבים בע״מ

(ח״פ 51-367175-0)

שיח אברהם בע״מ

(ח׳׳פ 51-250350-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 28.7.2013, בשעה 20.00, במשק 2, מושב עופר, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

זרי גרמי, מפרק

פי.סי.בי הון סיכון בע״מ

(ח״פ 51-293076-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 1.8.2013, בשעה 12.00, באזור התעשיה הדרומי, ת׳׳ד 631, מגדל העמק 23105, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רונן שלאל, מפרק

וי-סקיור קונסלטינג בע״מ

(ח״פ 51-475658-4)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 4.8.2013, בשעה 13.30, בדרך מנחם בגין 88, קומה ג', תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

טל בר־אור, מפרק

שנה טובה ומוצלחת בע״מ

(ח״פ 51-283261-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 11.8.2013, בשעה 10.30, במשרד עו׳׳ד רוזנברג אברמוביץ קרן פולק אפלמן ושות', מגדל עזריאלי, המגדל העגול, קומה 17, תל-אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ארז סולו, עו״ד בא כוח החברה

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 12.8.2013, בשעה 10.00, במשרד עורכי דין שניצר, גוטליב, סאמט ושות', רח' מנחם בגין 7, בית גיבור ספורט, קומה 27, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ניר מילשטיין, עו״ד, מפרק

בורוגלן בע״מ

(ח״פ 51-334110-7)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 13.8.2013, בשעה 11.00, במשרדי גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות', מרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, תל אביב 67021, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעל הרשקוביץ, עו״ד, מפרקת

אוזוניקס בע״מ

(ח״פ 51-212959-4)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 15.8.2013, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' דרזנר 8, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלתוגה פישר (צבעוני), מפרקת

ב.נ. פרחי הגליל המערבי בע״מ

(ח״פ 51-123510-3)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 15.8.2013, בשעה 10.00, אצל המפרק, בוסתן הגליל 2521300, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ילקוט הפרסומים 6614, ט״ז בתמוז התשע״ג, 24.6.2013 5546