גיליון 6624 עמוד 39 מתאריך 09/07/2013בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר׳׳ק 40871-06-13

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת גולדן ריד דיל (1999) בע״מ, ח׳׳פ 51-281787-5,

והמבקשים: נעמי חזן ואח', ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד ליזה חדש ו/או יובל ארד ו/או תומר דוד, מרח' בן גוריון 2, מגדל ב.ס.ר 1 (קומה 18), רמת גן 52573, טל' 03-6197688, פקס' 03-6198196.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 19.6.2013 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

12.9.2013,    בשעה 11.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר מיום

29.8.2013,    בשעה 12.00.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

יובל ארד, עו״ד בא כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר״ק 40970-06-13

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק בית הספר הירושלמי לאומנות הבישול הכשר בע״מ, ח״פ 51-358883-0,

והמבקש: עו״ד קורן דרוקר - בתוקף תפקידו כמפרק זמני של החברה, מרח' מנחם בגין 7, בית גיבור ספורט, קומה 22, רמת גן 52521, טל' 03-6114455, פקס' 03-6133343.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 19.6.2013 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

12.9.2013,    בשעה 9.45.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר מיום 5.9.2013, בשעה 10.00.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

קורן דרוקר, עו״ד מפרק זמני של החברה

פר״ק 44574-04-13

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת אי די בי חברה לאחזקות בע״מ, והמבקשת: יורי נחושתן עו״ד, חברת עורכי דין, ע״י ב״כ עו״ד יורי נחושתן ו/או גבי ספרן ו/או עופר יובל, ממשרד עו״ד נחושתן, ספרן, שרף, יפה ושות', רח' אבא הלל 12, רמת גן 52506, טל' 03-6134401, פקס' 03-6134402.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 24.4.2013 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

1.10.2013,    בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר מיום 15.9.2013, בשעה 12.00.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

יורי נחושתן, עו״ד בא כוח המבקשת

בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

פר״ק 52167-05-13

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת כרמלי בייגל (2000) בע״מ, והמבקשת: טטיאנה קייקוט (פופוב), ע״י ב״כ עו״ד אורן שריקי, מרח' ז'בוטינסקי 138, רמת גן.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 27.5.2013 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

14.10.2013,    בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר מיום 6.10.2013, בשעה 16.00.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

6661 ילקוט הפרסומים 6624, ב' באב התשע״ג, 9.7.2013

אורן שריקי, עו״ד

בא כוח המבקשת