גיליון 6624 עמוד 41 מתאריך 09/07/2013בבית המשפט המחוזי מרכז בבית המשפט המחוזי מרכז

פר׳׳ק 24535-06-13

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, ובעניין פירוק חברת קרגו אררט אינטרנשיונל מחסני לוגיסטיקה והפצה בע׳׳מ, ח׳׳פ 51-264900-5,

והמבקשים: יצחק מיטרני ואח', ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד גילה אורגל,

מרח' יגאל אלון 96, תל אביב 67891, טל' 03-5111111, פקס' 03-6246000.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 12.6.2013 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

8.10.2013,    בשעה 9.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר מיום

29.9.2013,    בשעה 12.00.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

גילה אורגל, עו״ד באת כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר׳׳ק 25605-06-13

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ׳׳ג-1983,

ובעניין פירוק חברת רק טל - בנין ופיתוח בע”מ, ח׳׳פ 51-187081-8,

והמבקשת: לינת עדני, ת׳׳ז XXXXX996, ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד דויד זיו, מרח' מנחם בגין 7, בית גיבור ספורט, רמת גן 52521.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 12.6.2013 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

8.10.2013,    בשעה 9.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

דויד זיו, עו״ד בא כוח המבקשת

פר׳׳ק 40441-06-13

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ׳׳ג-1983, ובעניין פירוק חברת ג'י-2 ציוד לשינוע בע”מ, ח׳׳פ 51-375080-2,

והמבקשים: סיגלית נפתלי ערוסי, ת׳׳ז XXXXXX585, ואח',

ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד אורן הראל, מגלוזמן ושות', משרד עורכי דין, מגדל עזריאלי 5 (בניין מרובע), קומה 29, תל אביב 6702501.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 19.6.2013 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

8.10.2013,    בשעה 10.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר מיום

30.9.2013,    בשעה 12.00.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אורן הראל, עו״ד בא כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי בנצרת

פר׳׳ק 25060-05-13

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, ובעניין פירוק חברת מובילי זכוכית לישראל בע”מ, ח׳׳פ 51-350052-0, מרח' נמסאוי 6000/14, ת׳׳ד 2108, נצרת 16000,

והמבקשת: חברת גולדשטיין דלק בע”מ, ח׳׳פ 51-307534-1,

ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד נפתלי נשר ו/או עו׳׳ד שלומית (רענן) נשר, מרח' שמריהו לוין 4, חיפה 33101, טל' 04-8677567, פקס' 04-8672990.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13.5.2013 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

1.10.2013,    בשעה 13.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר מיום 24.9.2013, בשעה 12.00.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

6663 ילקוט הפרסומים 6624, ב' באב התשע׳׳ג, 9.7.2013

נפתלי נשר, עו״ד

בא כוח המבקשת