גיליון 6624 עמוד 42 מתאריך 09/07/2013בבית המשפט המחוזי בבאר שבע בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר׳׳ק 5724-03-13

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, ובעניין פירוק חברת כ.א. מוטי גל בע׳׳מ, ח׳׳פ 51-159831-0,

והמבקשת: נעמי שטריט, ת׳׳ז XXXXXX418, ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד מיכאל רביבו, משד' לכיש 17/34, קרית גת, טל' 08-6601235, פקס' 08-6601236.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 4.3.2013 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

30.9.2013,    בשעה 9.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה לפני הדיון בבקשה.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

מיכאל רביבו, עו״ד בא כוח המבקשת

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר׳׳ק 7389-06-13

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ׳׳ג-1983, ובעניין פירוק חברת גלובל - אנטי טרור סקול בע”מ, ח׳׳פ 51-288625-0,

והמבקשים: רפי ביטון, ת׳׳ז XXXXX099, ועופר מוספי, ת׳׳ז XXXXX343, ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד דויד זיו ו/או עו׳׳ד גולן אשטון, מרח' מנחם בגין 7, בית גיבור ספורט, רמת גן 52521, טל' 03-7519888, פקס' 03-5166800.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 4.6.2013 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

30.9.2013,    בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

דויד זיו, עו״ד בא כוח המבקשים

פר׳׳ק 37797-06-13

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ׳׳ג-1983, ובעניין פירוק חברת כ. שחף ייצור ושיווק מאפים בע”מ,

ח”פ 51-433475-4,

והמבקשות: סימונה מרום ואסתר דראי, ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד גיא אבני, מרח' הארזים 73, ת׳׳ד 5111, נתיבות.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 18.6.2013 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

30.9.2013,    בשעה 9.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשות הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשות, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר מיום 16.9.2013, בשעה 9.30.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשות, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

גיא אבני, עו״ד בא כוח המבקשות

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר׳׳ק 38318-06-13

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ”ג-1983, ובעניין פירוק חברת צ.מ.ס. הנדסה בע”מ, ח׳׳פ 51-211835-7, והמבקשים: ילנה איזיקוביץ ואח', ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד רמי קוגן, מרח' ברקוביץ' 4, תל אביב 64238.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 18.6.2013 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

30.9.2013,    בשעה 9.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה, בשעה 12.00.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

רמי קוגן, עו״ד בא כוח המבקשים

ילקוט הפרסומים 6624, ב' באב התשע׳׳ג, 9.7.2013 6664