גיליון 6624 עמוד 49 מתאריך 09/07/2013חלל - תקשורת השקעות 2008 בע״מ

(ח׳׳פ 51-420721-6)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 10.9.2013, בשעה 11.00, ברח' מנחם בגין 7, בית גיבור ספורט, קומה 20, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

קארן רופא, עו״ד, מפרקת

שפרינגר, קהילות האלפיים בע״מ

(ח״פ 51-272333-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 10.9.2013, בשעה 18.00, אצל המפרק, רח' התדהר 17, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צבי שפרינגר, מפרק

א.ג.ר אוחיון בע״מ

(ח״פ 51-415583-7)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 20.8.2013, בשעה 11.00, ברח' ארלוזורוב 25, עפולה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אמיר אשל, עו״ד, מפרק

פ.ר אלקטרוניקה בע״מ

(ח״פ 51-111029-8)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 27.8.2013, בשעה 10.00, ברח' הרצל 17, חדרה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אוהד מרחב, עו״ד, מפרק

מנהלת נכסי י.ש.י

(ח״פ 51-269874-7)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 3.9.2013, בשעה 10.00, ברח' המייסדים 10, כפר חסידים, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ליאת מזרחי, מפרקת

מתתיהו ליפשיץ בע״מ

(ח״פ 51-085017-5)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 27.9.2013, בשעה 10.00, במשרדי החברה, רח' קרן היסוד 41, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק מתתיהו ליפשיץ, מפרק

בלו סקאי תיירות נופש ואירועים (2008) בע״מ

(ח״פ 51-410990-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 13.10.2013, בשעה 10.00, במשרדי ״אשת-טורס״, רח' נחלת יצחק 12, תל אביב 67442, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רחמים פורי, עו״ד, מפרק

ג׳י טי אס (גולדשטיין פתרונות טלקום) אחזקות בע״מ

(ח״פ 51-402392-8)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 23.5.2013, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את נטלי רקה, ממרכז עזריאלי 5, מגדל מרובע, קומה 24, תל אביב, למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.

6671 ילקוט הפרסומים 6624, ב' באב התשע״ג, 9.7.2013