גיליון 6625 עמוד 11 מתאריך 09/07/2013ןןת. פטירה ן ןנ0ם המבקש I

ן ונשם שמנוק/ש

ן2ומ׳ תיע

צוודות

06/03/2013 בר שלום דינה

בר שלום אשר

2/2 06955

21/05/1022 צווקר יוסף

צונקר מרטה

121 76957

1 22/221 7/1־ 1 קנדיל צבי ה

קנדיל אריה

1 22 22259

2 7/04/202 1 דוד שטרנברג ריבי

דוד דבורה

1 21 255062

30/09/1996 זלמנוביץ !אהרן

זלמדביב יהידית

121 711955

0/05/2019 1 אטאס דליה

אטבס שרק

7־265965 21 2

0 202/ 29/01 פינק,,־ אסתר

ויכו מינדה

2 21 26577 !5 59

2 0/202 8/0 1 אסט מרים

כהי מוטרא ענבר

1 21 755521

2 32/02/202 לבייב יוסף

יזירזוי 1־בוז אסתר

7555773 21ד

08/02/2013 אורן זמירה

קילו־ פנינה

121 76927

1 201/ 22/01 עזרן מסעודי

עזרי מרדכי

121 76900

12/01/2013 חוטה רפאל

לוגשי דורטה

121 76901

21/10/2009 קופניק יואל

קרופניק יטה

1/1 76982

2/02/2013 1 גרסטל איתמר

גרסטל יהודית

121 ran

28/02/1992 קרופניק יואל

ארנעניק פרד

Hiran

12/04/2013 בור מאיר

קיר צילמ

121 73233

1 22/02/201 שמוסקוביץ חגית

שמוסקוביץ דב

121 93922

26/10/2009 דריר משה

גרון עמיזה

121 ran

16/00/2012 זכאי אברהם

זכאי י צוחק!

121 23921

31/10/2012 בוסקובוניק ניר

בוסקובויני־ק ברנרדו

121 93923

14/10/2011 סקופ קרי

איוון ישראל סקופ

121 ran

2 02/08/201 סקופ ברי

סקופ רוז רחש

121 ra92

06/24/2212 ליבל ראובן וניל

לייבל רטוצה

121 ran

2/03/2010 1 מרן סמי

קרן מלכה

121 ran

02/05/2019 ניסן דנה

ניסן אילן

121 72002

2 29/02/201 חי אבלין

חי בדרי

121 22221

2/24/2019 0 פסט שי יהושע

פסט שושנה

121 22229

27/10/1999 סייג מסעודי

קלקיאס רשל

25/04/2019 וינר דבוריד

וינר ברוך

21/24/2013 פרידמן רונית

גולדברגר י ופה וזרים

01/05/2013 בחבוט עדינה

בחבוט ראובן

1/1 7701 5

20/04/2013 בכר רחל

בכר חיים

1 /1 7705 6

20/04/2013 איזיקוביץ' באטריז

איזיקוביץ' פסקואל הקט

1/1 7701 7

21/10/2010 אליגולשוילי אסתר

פרלאגשווילי מזל-טוב

1/1 77020

06/05/2013 פלד ברוך

פלד גוליה

1/1 77025

2 1/201 05/1 גוטמן אורה

גוטמן נחמה

1/1 77027

06/05/2013 לימור רונה

ברקוביץ הרי

1/1 77029

07/02/2013 אוחיון נסים

אוחיון שלום

1/1 77030

05/01/2013 שירזון עליזה

מטלון מטילדה

1/1 77031

1 27/07/201 נווה מאשה

מנשה מרדכי

1/1 77032

2 1/201 05/1 הלוי אבינועם

הלוי שמעה

1/1 77034

29/03/2013 שלום דרור זאב

שלום סעדיה

1/1 77036

0 02/06/201 אודס סינדי גיל

אודס אלן

1/1 77037

03/10/2002 אוקון נינה

שטמברג דסיה

1/1 77038

03/05/2013 גל נאוה

קרמר סימי

1/1 77041

16/03/2013 אברהם שושנה

אברהם יחזקאל

1/1 77042

ילקוט הפרסומים 6625, ב' באב התשע׳׳ג, 9.7.2013    5 0 67