גיליון 6625 עמוד 43 מתאריך 09/07/2013מועד הדיון

תאריך צו כינוס

מס. תיק ביהמ״ש

תיק

כנ״ר

כתובת

ת״ז

שם החייב/ת

09:00 21/11/13

13/ 5 0/0 י

56522-03-13

37324

בורלא יהודה 4/8,פתח תיקווה

320909127

מולייבאלברט

21/11/13 0י:11

13/י20/0

29079-04-13

37431

נתן המשורר 9/0,נתניה

י8י30146

מוקה משה

22/12/13 0י :08

1 9/06/13

!51000-09-11

27843

הרואה 120,רמת גן

23716053

נקר דות

26/11/13 0י :10

20/05/13

10604-05-13

37925

אהרונוביץ 36/0,נתניה

39287438

סופר יודי אסי

09:00 15/12/13

10/06/13

1303-05-13

37911

דוד המלך 19/3,כפר סב9

68399195

סורנקי שמעון דני!

10/12/13 0י :10

04/06/13

34894-03-13

37147

אנשי בראשית 4/11,הוד השרון

321205544

סורנייב 1לינה

11: 30 12/12/13

10/06/13

1385-05-13

37921

המלך דוד 19/3 ,כפר סבא

53599510

סורסקי נורית

15/12/13 0י :11

12/06/13

32382-05-13

37760

קלנסווה 0/0,קלנסווה

313835993

עמיס קצי

12:00 01/12/13

13/י23/0

42410-03-13

35777

הרב דוכריס 0/-4 ,יבנה

55680482

עמרם אברהם

15/12/13 0י :09

12/06/13

58379-05-13

38316

לוטשילד 30/0 ,כפר סבא

33688227

פקין מורן

08: 30 17/12/13

12/06/13

58356-05-13

38306

רוטשילד 3 /30 ,כפר סבא

25294489

פקין וערן

08: 30 12/12/13

10/06/13

54120-05-13

38105

בני משה 15/4 ,רחובות

33613563

פרידמן בן יוסף

08: 30 19/11/13

01/05/13

19709-04-13

37163

שאול המלון• 1/0,נס ציונה

39621139

צ׳יצ׳ו אליהו

12:00 15/12/13

12/06/13

4819-04-13

31988

סטרומה 7/1,וימת גן

14808539

צורן זיו

08: 30 10/12/13

29/05/13

33366-05-13

37946

יהודה הלוי 75/0,נתניה

20689316

קטיגרו ניר

00: 00 00/00/00

07/03/12

01-12-י4291

31517

בבלי 5/26 ,וגל אבלי: -יפו

23618961

רול רן

11: 30 12/12/13

10/06/13

41568-04-13

37831

הגדוד העברי 71/3,ראשון לציון

324336526

רומנוב ניקולאי

12:00 10/12/13

10/06/13

59393-05-13

37906

רמות אשכול 61/4,ליל

17900481

שואמרה ראג׳י

09:00 17/12/13

12/06/13

55333-0^13

37596

הנצי״ב מוולוז׳י 6/3,ואשון לציון

323149385

שולמן ממסה

10:00 10/12/13

04/06/13

37873-05-13

37865

טייבה 0/0,טייבה

51433540

שייח יוסף רדא

00: 00 00/00/00

3/06/13 י

34021-05-13

37951

הרבנויה 15/11 ,ראשון לציון

15251119

שירי מרים

09: 30 03/12/13

29/05/13

7513-05-13

37926

קלנסווה 0/0,קלנסווה

66099318

שהבאיה פדא

09:00 10/12/13

13/י02/0

13-י7483-0

37916

ק1נסווה 0/0,קלרסווה

36252013

שלבאיה פראס

09: 30 15/12/13

12/06/13

10375-06-13

38216

הרב: הרצוג 26/0 ,רמלה

200638815

תקוה שלון

רשימת תיקים לפרסום ברשומות הדיונים יתקיימו בביהמ״ש המחוזי מרכז

המועד להגשת תביעות חוב הינו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כינוס ביום הדיון בבקשת פשיטת הרוני; רשאי ביהמ״ש להורות על הפטר החייב רות לינקר-מזרחי,עו״ד, תל אביב

6737 ילקוט הפרסומים 6625, ב' באב התשע׳׳ג, 9.7.2013