גיליון 6635 עמוד 93 מתאריך 25/07/2013מועד הז*יון

תאריך צו כי0וס

מס. תיק ביהמ״ש

תיק

כנ״ר

כתובת

ת״ז

שם החייב/ת

05/05/14 1:30י

04/07/13

8904-04-13

3! ו!378

שטיין ריכרד 92/0,באר שבע

06050999

תורג׳מן סיגל

הדיונים יתקיימו בביהמ״ש המחוזי באר שבע המועד להגשת תביעות חוב הינו תוך שישה חודשים מיום מתן!צו כינוס ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ״ש להורות יגל הפטר החייב ,צבי קויש,עו״ד

מחוז נצרת

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון בביהמ״ש

מועד הדיון

תאריך צו כינוס

מס. תיק ביהמ״ש

תיק

כנ״ר

כתובת

ת״ז

שם החייב/ת

11/06/14 ג9:3ג

6/13ג/11

4-13ג-17849

29769

עילוט ג/ג,עילוט

747ג75ג4

אבו עיאש יאסמין

6/14ג/2ג גג:9ג

6/13ג/4ג

4-13ג-ג1912

29777

עילוט ג/ג,עילוט

גג233155

אבו עיאש מוחי אל

6/14ג/2ג ג9:3ג

6/13ג/4ג

4-13ג-גג494

29897

ת״ד 246 ג/ג,סולם

2ג585131

אבו קנדיל עבדאלל

18/06/14 גג:ג1

6/13ג/18

5-13ג-32745

29922

ת.ד 1256 ג/ג,כפר כנא

53872628

אמארה ריבחי

7/14ג/2ג גג:9ג

7/13ג/1ג

4-13ג-7759

29492

יפה נוף ג/11,יקנעם עילית

58319732

אנקבה נחשון

6/14ג/2ג ג9:3ג

6/13ג/4ג

5-13ג-51933

29917

רח 11ג1 תד 9406 ג/7,נצרת

26456368

בטו זאהי

5/14ג/14 גג:9ג

5/13ג/ג2

1-13ג-ג5819

28713

מורן 11/ג1,טבריה

33852666

ביטון יניב

6/14ג/18 גג:9ג

6/13ג/17

53595-12-12

28138

דרך העצמאות 7/15,מגדל העמק

14382485

ביסיאקוב אלכסנז

6/14ג/11 גג:ג1

6/13ג/11

3-13ג-783ג1

29313

יזרעאל 13/19,נצרת עילית

628ג7ג39

ג׳רג׳ורה נהיל

6/14ג/18 גג:ג1

6/13ג/18

5-13ג-24425

134ג3

שוהם ג/ג1,קצרין

1ג69985ג3

גומלסקי יארוסלב

6/14ג/16 גג:9ג

6/13ג/16

974-11-12

27267

רמת אגוז 89/22ג1,טבריה

34423ג313

גילבר גנרי

6/14ג/11 גג:9ג

6/13ג/11

2-13ג-23293

28916

נוף הגלבוע ג/25,בית שאן

298ג3963

גרשום דוד איגי

6/14ג/2ג גג:9ג

6/13ג/17

1-12ג-44998

ג2499

הנשיא ויצמן 83/7ג1,טבריה

99559ג56

ורסנו סולומון

5/14ג/12 ג9:3ג

5/13ג/12

4-13ג-49514

29382

סולם ג/3,סולם

36534766

זועבי סראג'

6/14ג/11 גג:ג1

6/13ג/11

4-13ג-5ג371

29828

גלעד 3/5,נצרת עילית

518ג655ג3

זייצב אורה

5/14ג/14 גג:ג1

5/13ג/ג2

2-13ג-31487

843ג3

עוזייר ג/ג,עוזייר

25859356

ח׳טיב אכרם

6/14ג/18 גג:11

6/13ג/19

4-13ג-3ג352

29817

חרמון 11/2,נצרת עילית

384943ג4

חאמד נסים

6/14ג/18 גג:9ג

6/13ג/17

1-13ג-771ג1

28365

ריינה ג/ג,ריינה

42ג65ג86

חבש עיסא

6/14ג/18 גג:ג1

6/13ג/18

5-13ג-1ג542

375ג3

בועינה ג/ג,בועיינה-נוג'ידא

59879981

חמודה פדל

6/14ג/18 גג:ג1

6/13ג/18

5-13ג-998

ג3גג3

מעלה יצחק 12/7,נצרת עילית

313817447

חן אולגה

6/14ג/2ג ג3:ג1

6/13ג/9ג

18325-11-12

27649

ת.ד. 8666,זרזיר

21813852

חנאחנה סאלח

6/14ג/23 9:45ג

6/13ג/24

3-13ג-522ג2

29379

ריינה 131/58,ריינה

ג5694571

טאטור עאדל

7131 ילקוט הפרסומים 6635, י״ח באב התשע״ג, 25.7.2013